Ontwikkeling

Koopmans is niet alleen (woning)bouwer, maar ontwikkelt zelf ook woningbouwplannen. Onze projectontwikkelaars en ontwikkelingsmanagers beheersen het hele ontwikkelingstraject: van marktanalyse tot stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, grondexploitatie en integrale realisatie van het plangebied. Het gaat om kleine én grote woningbouwprojecten, ook gecombineerd met winkels, zorg en onderwijs.

Gebiedsontwikkeling

Koopmans ontwikkelt samen met gemeenten nieuwe bestemmingsplannen op bestaande locaties, waarbij het totale traject van bouw- en woonrijp maken onder onze regie gebeurt. Wij dragen daarbij volledige verantwoordelijkheid voor het stedenbouwkundig en inrichtingsplan, inclusief het proces- en financieel  management. De uitdaging in dergelijke trajecten is alle relevante partijen te betrekken in een interactief proces en een daadwerkelijk duurzaam resultaat te bereiken.