Ontwikkeling

Koopmans is een ontwikkelende bouwonderneming die geen uitdaging uit de weg gaat om van een kale vlakte een prachtige wijk met woningen en voorzieningen te maken. Onze daadkrachtige organisatie, met een goed team van medewerkers, is in staat om van de diverse ontwikkelingsopgaven een succes te maken. Zo creëren we fijne en waardevolle woon-, werk- en leefomgevingen voor bewoners en gebruikers.

gebiedsontwikkeling

Koopmans ontwikkelt samen met gemeenten nieuwe bestemmingsplannen op bestaande locaties, waarbij het totale traject van bouw- en woonrijp maken onder onze regie gebeurt. Wij dragen daarbij volledige verantwoordelijkheid voor het stedenbouwkundig en inrichtingsplan, inclusief het proces- en financieel  management. De uitdaging in dergelijke trajecten is alle relevante partijen te betrekken in een interactief proces en een daadwerkelijk duurzaam resultaat te bereiken.

projectontwikkeling

Diverse woningbouwplannen ontwikkelt Koopmans zelf. Het gaat om kleine én grote woningbouwprojecten, vaak ook gecombineerd met winkels, zorg en onderwijs. Onze projectontwikkelaars en ontwikkelingsmanagers beheersen het hele ontwikkelingstraject: van marktanalyse tot stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, grondexploitatie en integrale realisatie van het plangebied. Samen met alle overige betrokken medewerkers en co-makers, vormen zij een daadkrachtig team dat het volledige traject van ontwikkeling, coördinatie, bouw, bewonersadvies op zich neemt.

Contactpersonen

Maurice

Commercieel manager

Henk Havinga

Commercieel manager

Bram Bevers

Commercieel manager HOUTbaar HUIS