Verduurzaming en Renovatie

Comfort en duurzaamheid verhogen

Mensen willen wonen in een fijn en comfortabel huis. Daarnaast dienen woningen tegenwoordig aan diverse energie- en duurzaamheidseisen te voldoen. Die vragen om de nodige aanpassingen van woningen. Koopmans Bouwservice levert daaraan graag een bijdrage om zo met elkaar een duurzame leefomgeving en optimaal woonplezier te creëren. Renovatie is een goede oplossing voor het verbeteren en verduurzamen van woningen. Isoleren van wanden, vloeren en dak, vervanging van kozijnen, badkamers, keukens, toilet en verbeteren van technische installaties zijn voorbeelden van werkzaamheden waarmee het comfort en de duurzaamheid van de woning verhoogd wordt. Na renovatie voldoet de woning weer volledig aan de eisen van deze tijd.

Persoonlijke communicatie

Het renoveren van woningen gebeurt zowel in bewoonde als onbewoonde staat en dit kan voor de bewoners behoorlijke impact hebben. De medewerkers van Koopmans Bouwservice kunnen zich goed verplaatsen in de bewoners en doen er alles aan om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Goede en persoonlijke communicatie met bewoners is daarbij van essentieel belang. Voor ons telt dat na de renovatie mensen echt gaan genieten van hun fijne, energiezuinige en comfortabele woning.

Bouwservice, Koopmans, Enschede, Deventer, Onderhoud, verduurzaming, renovatie