Transformaties goed voor 100.000 woningen in 15 jaar

Het is een pittige ambitie, die de Bouwagenda verwoordt: 1 miljoen woningen realiseren in 15 jaar. En dat terwijl het aantal nieuwbouwlocaties nu al beperkt is. Natuurlijk staat er nog veel kantoorruimte leeg, die nu al in hoog tempo wordt getransformeerd. Maar het potentieel aan kantoren dat per jaar veroudert is nog interessanter. Want daar kunnen we transformeren voordat leegstand een feit is.

Ruim 3% van de totale kantoorruimte blijkt elk jaar niet meer te voldoen. Niet alleen vanwege verouderde installaties en slechte isolatie, maar ook omdat de eisen die aan utiliteitsgebouwen gesteld worden sterk zijn veranderd. Denk bijvoorbeeld aan een verouderde indeling die niet past bij het Nieuwe Werken. En dat terwijl veel van deze gebouwen met de juiste kennis prima zijn te transformeren naar woningen. Transformatie lijkt dus, zeker in combinatie met het streven naar zoveel mogelijk hergebruik van een gebouw, een geschikte oplossing.

100.000 nieuwe woningen in 15 jaar

Wanneer we de cijfers van verouderde kantoorpanden omrekenen naar vierkante meters, hebben we in Nederland ruim 1 miljoen m2 kantoorruimte beschikbaar voor transformatie. Met de juiste aanpak kunnen we hier circa 6500 nieuwe woningen van maken. Deze woningen kunnen aan de nieuwste normen voldoen (ook in energieverbruik) en bevinden zich vaak op prima locaties. Daarnaast biedt het transformeren van verouderde panden ook een oplossing voor huurders en eigenaren die nu vastzitten aan een pand, dat alleen met noodzakelijke grote investeringen kan worden behoed voor leegstand.

Woningbouwopgave

Over een periode van 15 jaar heeft transformatie van verouderde panden tweemaal zoveel potentie als het huidige leegstaande potentieel. En die extra ruimte hebben we hard nodig.  Om de achterstand in woningaanbod in te lopen en om aan de groeide woningvraag te voldoen, moeten er volgens de Bouwagenda 1 miljoen nieuwe woningen worden gebouwd.

Daarnaast hebben we een grote verduurzamingsopgave. De gebouwde omgeving biedt veel mogelijkheden om de CO2 uitstoot te verminderen. Teveel wordt er nu gekeken naar enkel het leegstaande vastgoed. Deze ruimte is zeker van belang, maar het is een klein deel van de oplossing. Leegstand voorblijven levert op termijn veel meer CO2 reductie op.

Transformatie: een structurele oplossing

Ik vind het belangrijk om de transformatie van panden naar een nieuwe bestemming op zo’n manier aan te pakken, dat het een structurele oplossing biedt. Dit kan door in de eerste fase van een potentiële transformatie de verschillende opties goed te analyseren. Hiervoor is naast een goede marktkennis ervaring met transformaties essentieel. Het bij elkaar brengen van de kansen die een locatie biedt, de mogelijkheden op het gebied van vergunningen, techniek, ontwerp, inrichting en de duurzaamheidsambitie vraagt om een juiste aanpak. En een juist moment. Want vooral wanneer deze analysefase vooraf plaatsvindt, levert de transformatie het meeste rendement op.

Uiteraard is woningbouw niet altijd de beste optie. Ook dat volgt uit de eerste analyses. Het is goed om dan te gaan bepalen welke opties er nog meer zijn om een pand te transformeren of te upgraden. Welke optie ook, het verduurzamen en functioneel maken van een pand door middel van transformatie geeft eigenaren weer een gezonde beleggingshorizon.

Ziet u het potentieel? Neem dan vrijblijvend eens contact met me op, ik ben benieuwd naar uw visie. Bekijk ook ons TransformatieTotaal®-concept voor meer informatie over het voorkomen van leegstand en gegarandeerd rendement.

Neem contact op met Henk

Henk Havinga
Commercieel Manager