Renovatiekompas

Verduurzamen bestaande woningvoorraad

In Nederland ligt een grote opgave als het gaat om het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Niet alleen is de vraag actueel hoe woningen energieneutraal gemaakt kunnen worden. Net zo belangrijk is de vraag naar hoe dit financieel haalbaar te realiseren is, zowel voor de corporatie als voor de huurder die zijn woonlasten ziet toenemen.

Gratis online rekentool

Hiervoor is het Renovatiekompas ontwikkeld. Dit is een gratis online rekentool waarmee u in tien minuten inzicht heeft in de kosten en baten van een renovatie- of groot onderhoudsproject. Een uniek concept dat helpt in de besluitvorming van (strategisch) portefeuillebeleid naar een complexgerichte aanpak voor renovatie en onderhoud.

Slimme concepten

Het Renovatiekompas is een initiatief van Hemubo, Smits Vastgoedzorg, Rutges Vernieuwt en de in het TBI WOONlab samenwerkende TBI-ondernemingen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Zij hebben hun kennis en kunde op het gebied van renovatie, onderhoud en consumentgerichte aanpak gebundeld om samen slimme concepten te bedenken die antwoord geven op actuele renovatievraagstukken uit de markt.