Renovatie

Duurzame leefomgeving

Koopmans Bouwservice levert graag een bijdrage een duurzame leefomgeving en optimaal woonplezier. Ook dienen woningen tegenwoordig aan diverse energie- en duurzaamheidseisen te voldoen. Renovatie is een goede oplossing voor het verbeteren en verduurzamen van woningen. Isoleren van wanden, vloeren en dak, vervanging van kozijnen, badkamers, keukens, toilet en verbeteren van technische installaties zijn voorbeelden van werkzaamheden waarmee het comfort en de duurzaamheid van de woning verhoogd wordt. Na renovatie voldoet de woning weer volledig aan de eisen van deze tijd.

Het renoveren van woningen gebeurt zowel in bewoonde als onbewoonde staat en dit kan voor de bewoners behoorlijke impact hebben. De medewerkers van Koopmans Bouwservice kunnen zich goed verplaatsen in de bewoners en doen er alles aan om eventuele overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken. Goede en rechtstreekse communicatie met bewoners is daarbij van essentieel belang. En dat alles doen wij om ervoor te zorgen dat bewoners na de renovatie echt gaan genieten van hun energiezuinige en gezonde woning.