Winkelcentrum Miro Center met Albert Heijn supermarkt, Enschede

Het voormalige winkelcentrum Miro was sterk verouderd en is gefaseerd vervangen door nieuwbouw. Bijna alle winkels zijn tijdens de gefaseerde sloop en nieuwbouw open gebleven. Ook moesten er 300 parkeerplaatsen beschikbaar blijven voor het publiek. Koopmans was verantwoordelijk voor alle bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden en voor alle noodzakelijke maatregelen om bevoorrading mogelijk te houden, middels een logistiek plan.

Het nieuwe Miro Center is een duurzaam winkelcentrum van 15.500 m2 bvo met 12 winkels in verschillende branches, een restaurant, algemene ruimtes, een gemeenschappelijke droogloop en een parkeerterrein met 450 parkeerplaatsen. Het is een van de grootste winkelcentra in de regio.

Een bijzonderheid van het nieuwe Miro Center is dat een gedeelte van het terrein is ingericht als ecozone. Wegens een foerageer route van vleermuizen moest een gedeelte van het gebied bebouwingsvrij blijven. Het groene karakter blijkt verder uit een gras-kruidendak.

Stuur project door