Verpleeghuisvoorziening Droo-Zuid, Duiven

Realisatie van een verpleeghuisvoorziening met 62 intramurale verpleegplaatsen inclusief bijbehorende ruimtes (circa 4.700 m2 bvo) en twee blokken met ieder 22 zorgappartementen (circa 4.000 m2 bvo). Het project is onderdeel van de herontwikkeling het gebied dat is omsloten door de Meerkoetstraat en de Talingstraat. Hier zijn een school met gymzaal en 32 woningen gesloopt. De verpleeghuisvoorziening en de beide blokken met zorgappartementen hebben een WKO-installatie.

De verpleeghuisvoorziening wordt voor het grootste deel (48 verpleegplaatsen en het gebouwdeel voor dagbehandeling) gehuurd door het Verpleeghuis Zevenaar. De overige 14 plaatsen worden gehuurd door Zozijn. Het gebouw bestaat uit twee bouwlagen en heeft een L-vormige footprint (architecten: De Twee Snoeken).

De 44 zorgappartementen zijn in de vorm van 2 blokken van 22 appartementen in 2 en 3-lagen gebouwd (architect: Jan Bakers Architecten).

Stuur project door