Thiemsland, Hengelo

Stadspark Thiemsland, in de binnenstad van Hengelo, is een voormalige fabriekslocatie. De bodem is gereinigd en de resten van historische ‘Huys Hengel’ zijn ingepast in een park dat onderdeel is van de nieuwe wijk.

Het plan bestaat uit 649 woningen, in hoog- en laagbouw en enkele duizenden vierkante meters kantoorruimte in een eigentijdse binnenstedelijke architectuur. Parkeren geschiedt hoofdzakelijk in ondergrondse en halfverdiepte parkeergarages.

Bij 200 woningen zijn, ter vergelijking, verschillende energiebesparende technieken toegepast, o.m. een bijzondere collectieve verwarmingsinstallatie met warmtepomp en warmtekrachtinstallatie (Novem-demonstratie-project). Bij de invulling van de openbare ruimte is bijzondere aandacht geschonken aan retentie en infiltratie van water.

Stuur project door