Restauratie Het Monument, Metaalbuurt, Apeldoorn

‘Het Monument’ is onderdeel van de Metaalbuurt, een karakteristieke buurt in de wijk Apeldoorn-Zuid. De buurt is een beschermd stadsgezicht. De woningen zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw ontworpen door de architecten A.H. Wegerif en J.H. Klosters. Koopmans restaureerde er
118 historische woningen.

Alle 118 renovatiewoningen nu zijn levensloop-bestendig en zijn met oorspronkelijke details in de authentieke vorm van begin 1920 teruggebracht. De monumenten hebben aan de achterkant een royale uitbouw, afhankelijk van de diepte van de tuin. In deze tuinen zijn garages en/of bergingen geplaatst.

Het actiecomité (en later stichting) Behoud de Metaalbuurt voorkwam dat de woningen werden gesloopt. De oorspronkelijk bewoners hebben door middel van inspraakprocedures op bewonersvergaderingen mede het ontwerp tot stand gebracht. De oorspronkelijke bewoners hebben de eerste keuze gehad om als ‘terugkeerders’ de bestaande woningen te kopen of te huren.

Stuur project door