Restauratie en nieuwbouw Lange Bisschopstraat/Kleine Poot, Deventer

In 1968 zijn twee panden op de hoek van de Kleine Poot en de Lange Bisschopstraat in het historische centrum van Deventer gesloopt. Sindsdien lag er een braak stuk terrein en is de wankele muur van het Deken Doyshuis zichtbaar geworden. De wankele muur is een gotische trapgevel afkomstig uit 1300 en is beschermd stadsgezicht. Ook de naastgelegen panden zijn rijksmonumenten.

Bijna veertig jaar is er over gedaan om een juiste invulling te geven aan dit braakliggende stuk terrein. Het project bestaat uit drie onderdelen. Het restaureren/renoveren van de gotische gevel en de naastgelegen rijksmonumenten, het herbouwen van het Deken Doyshuis en het realiseren van nieuwbouw. Door de rijksmonumenten te integreren en te verbinden met de nieuwbouw is er een unieke bebouwing ontstaan op een eeuwenoude unieke locatie in de binnenstad van Deventer. Op de begane grond is een horecagelegenheid met daarboven zes stadswoningen gerealiseerd.

De historische muur is gerestaureerd en is zichtbaar door het glazen dak van het nieuwe atrium. De glazen overkapping sluit zowel aan op de monumentale muur als op de nieuwbouw aan de andere kant. Het atrium heeft een glazen dak en twee glazen gevels die als tochtsluis fungeren. De aansluiting met de wankele muur was complex omdat deze scheef staat. Het atrium fungeert als de hoofdentree en ontvangstruimte van de horecagelegenheid die zich tussen de nieuwbouw en de monumentale muur bevindt. De glaskap is brandwerend en er is geluidsisolerende beglazing toegepast die beloopbaar is voor reinigingswerkzaamheden.

De bouwplaats was moeilijk bereikbaar voor de aanvoer van materialen per vrachtwagen en er was weinig plek voor opslag.

Stuur project door