Renovatie Ten Thirty, Amstelveen

Het project Ten Thirty betreft de renovatie van een kantoorgebouw, waarbij door het overdekken van een atrium het vloeroppervlak is verhoogd van 7.480 m2 naar 9.000 m2.
Koopmans was als hoofdaannemer integraal verantwoordelijk voor alle bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden, inclusief de coördinatie van deze werkzaamheden en de coördinatie van eigen werkzaamheden en van derden.

Het atriumdak bestaat uit een hoofddraagconstructie van raatliggers met een overspanning van 26 meter. De raatliggers worden gedragen door drie boomvormige kolommen. Het glazen dak bevindt zich ongeveer 15 meter boven de begane grond. Hierdoor kan de binnenplaats functioneren als multifunctionele binnenruimte. De drie boomvormige kolommen hebben een prominente plaats in het ontwerp en zijn een verwijzing naar de organische architectuur van Architectenbureau Alberts & van Huut die het bestaande kantoorcomplex in de jaren 80 heeft ontworpen. Een nieuwe entree verbindt het maaiveld, de parkeerkelder en het atrium met elkaar. Het kantoor is geschikt gemaakt voor Het Nieuwe Werken.

Het nieuwe gebouw is voorzien van volledig vernieuwde kantoorruimten, een keuken, klimaatinstallaties, elektrotechnische voorzieningen, volledige LED-verlichting, 900 m² PV-zonnecellen, een sprinkler installatie, beveiligings- en communicatiesystemen.

Stuur project door