Het Fries Museum, Leeuwarden

Het Fries Museum in Leeuwarden is een onderdeel van het project Nieuw Zaailand. Dit project biedt huisvesting aan het Fries Museum en het Centrum voor Film in Friesland. Het is een publieksgebouw met meerdere zalen verdeeld over drie verdiepingen. Een unieke combinatie van kunst, cultuur, erfgoed én film onder een dak!

Het Fries museum is een transparant gebouw met 20 meter hoge gebouwen die het overkoepelende dak dragen. Het oppervlak van het dak bedraagt 4.000 m2. In de gevel is 1.800m2 natuursteen verwerkt. Het gebouw beschikt over een theaterzaal met 80 comfortabele stoelen. Aan de akoestiek zijn hoge eisen gesteld. Bovendien kan de theaterzaal van het Fries Museum dienen als filmzaal. Het Fries Museum is zeer geschikt voor een groot symposium of congres. Het museum beschikt over 30 zalen, waarvan 3 grote middenzalen en een circuit van 27 omringende zalen.

De bouw is gerealiseerd door bouwcombinatie Leeuwarden Centrum, gevormd door Koopmans, Friso en BAM. Koopmans was hoofdaannemer voor de bouwkundige werkzaamheden voerde de coördinatie van de installaties uit. Ook was Koopmans verantwoordelijk voor de algehele projectleiding.

Het Fries Museum ligt midden in het stadscentrum van Leeuwarden. De kleine bouwplaats bood weinig ruimte voor opslag van materiaal. Om logistiek alles soepel te laten verlopen, werden alle materialen pas aangevoerd op het moment dat deze echt nodig waren. Ook wel het Just In Time-principe genoemd.

Stuur project door