Gebiedsontwikkeling Waterfront | Harderwijk

Gebiedsontwikkeling Waterfront fase 2 in Harderwijk betreft de ontwikkeling en realisatie (voor eigen rekening en risico) van duurzame koop- en huurwoningen, koop- en huurappartementen met gevarieerde verschijningsvormen, hoogwaardige architectuur en gemeenschappelijke binnenterreinen. Ook realiseren wij meerdere voorzieningen en gebouwd parkeren.

Waterfront Fase 2 is een groots meerjarenplan van stedelijke herontwikkeling in de gemeente Harderwijk. Dit project zorgt ervoor dat Harderwijk weer echt aan het water komt te liggen met een strand, een boulevard en mooie wooneilanden. Ook de vernieuwing van het bedrijventerrein Lorentz, de verplaatsing van de jachthaven en de aanleg van bruggen en nieuwe natuurgebieden maken deel uit van Waterfront.

In Waterfront fase 2 ontwikkelden en realiseerden wij tot nu toe de volgende deelgebieden:

  • Zuidereiland (opgeleverd 2015): 76 grondgebonden woningen (3 fases) + 11 appartementen
  • Watersportboulevard (opgeleverd 2017): 76 grondgebonden woningen (2 fases) + 44 appartementen, waarvan 33 huurwoningen en 34 huurappartementen
  • De Bakens (opgeleverd 2018): 77 grondgebonden woningen (2 fases) + 131 appartementen, waarvan 48 huurwoningen
  • Noordereiland (opgeleverd 2020): 117 grondgebonden woningen (4 fases) + 50 appartementen
  • Dolfinariumeiland (opgeleverd 2021): 40 boothuizen (2 fases)
  • Kop van de Bakens (opgeleverd maart 2023): 125 appartementen

Stuur project door