Gebiedsontwikkeling Het Vledder | Meppel

Ontwikkeling van binnenstedelijk gebied, pal tegen het oude centrum van Meppel. Het Vledder zal, zowel ruimtelijk als programmatisch, een wezenlijk onderdeel van het centrum gaan vormen. Het Vledder wordt een levendig gebied met een aantrekkelijk woonklimaat dat als zodanig goede aansluiting vindt op het al bestaande centrum.

Het nieuwbouwprogramma omvat ongeveer 170 koopwoningen, een supermarkt, een bioscoop, een parkeergarage en horecagelegenheden. Het hart van Het Vledder zal gevormd worden door een plein waar de bioscoop, de supermarkt, horecavoorzieningen en diverse woningtypen hun plek zullen vinden. Boven de horeca en supermarkt worden appartementen gerealiseerd; verder zijn overwegend ééngezinswoningen en stadswoningen gepland.

Het Vledder heeft nu nog de functie van parkeerplaats. Verder zijn er nu nog markthallen en een sporthal gevestigd die worden gesloopt. De oude gasfabriek blijft staan en krijgt na restauratie twee nieuwe functies.

Een deel wordt geschikt gemaakt voor culturele activiteiten; het andere gedeelte vormt de zogeheten ’kennisfabriek’ waar innovatieve en ambachtelijke bedrijven zich kunnen huisvesten.

Stuur project door