Energetische renovatie 165 woningen Het Lang | Enschede

Ingrijpende renovatie van 165 ‘drive-in’-woningen uit 1970 in Het Lang in de Enschedese wijk Wesselerbrink. Om in de toekomst op verantwoorde wijze aan huurders een goede woon- en leefomgeving te bieden, hebben deze woningen groot onderhoud en energetische verbetering ondergaan.

De bestaande gevels met bekleding van golfplaten werden verwijderd, waarna binnen één dag nieuwe gevelelementen werden aangebracht. De gevelelementen zijn industrieel gefabriceerd, compleet met glas, steenstrips, kozijnen en deuren. Door het totale pakket aan isolatiemaatregelen ging het energielabel van F naar A. De wijk kreeg met deze renovatie een geheel nieuwe uitstraling.

De energetische renovatie van 165 woningen Het Lang Noord in Enschede is door Pioneering als voorbeeldproject zorgvuldig geanalyseerd en in een rapport gepubliceerd.

De genomen maatregelen moesten tot een verlaging van de maandelijkse woonlasten en tot een comfortverbetering voor de huurders leiden. Opdrachtgever Domijn heeft de Werkplaats Klimaatneutraal Renoveren onderzoek laten doen naar de effecten van de energetische maatregelen van de A- labelwoningen.

Infraroodonderzoek

Met een infraroodcamera is onderzoek uitgevoerd naar eventuele warmtelekken. In de bestaande situatie vertoonden de woningen veel warmtelekken. Dit was vooral te zien bij de aansluitingen met de kopgevels, borstweringen en het dak. Bovendien waren de woningen voorzien van enkel glas, waardoor ook op die plaatsen veel warmteverlies optrad. De thermische kwaliteit van de schil is na het groot onderhoud/energetische aanpassing van de thermische schil aanzienlijk verbeterd.

Bewonerstevredenheid

Uit een enquête is gebleken dat de bewoners erg tevreden zijn met hun nieuwe woning en de energetische verbeteringen. Ook zijn ze tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden en de manier van communiceren van Koopmans. Het bleek dat de bewoners veel waarde hechten aan deze goede begeleiding.

Diversen

Flyer Pioneering klimaatneutraal renoveren PDF

Stuur project door