Duurzame verbouw/herinrichting kantoor Koopmans | Enschede

Verbouw en herinrichting van het kantoor van Koopmans Bouwgroep aan de Marssteden met BREEAM-certificaat Very Good (3 sterren). Het vernieuwde kantoor is geschikt voor Het Nieuwe Werken.

De belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen van het gebouw zijn de toepassing van op het dak geplaatste 69 PV-panelen, het hergebruik van water d.m.v. een grijs watercircuit en de ecologische maatregelen door de aanleg van een biologisch verantwoorde tuin (met onder meer een insectenhotel en nestkastjes).

Andere energiebesparende maatregelingen:

  • Warmtepomp
  • Hoog temperatuurkoeling
  • Laag temperatuurverwarming
  • Frequentie geregelde ventilatoren
  • Pompen met energielabel A
  • Energiezuinige verlichting

De energiebesparing is 19% ten opzichte van de huidige EPC-eisen, d.w.z. 7 punten in de BREEAM-score ENE 1. Het gebouwlabel ging van D naar A+. Door de revitalisatie is de energielast gereduceerd met 53%.

Stuur project door