45 woningen Hof van Harinxma, Sneek

Hof van Harinxma is een ontwikkeling van Koopmans en Friso Bouwgroep uit Sneek, in nauwe samenwerking met de gemeente Súdwest-Fryslân. Het project maakt onderdeel uit van de duurzame woonwijk Harinxmaland aan de noordzijde van Sneek.

De woningen worden in een hofjesstructuur gebouwd en worden gerealiseerd volgens het lekkerEIGENhuis woonconcept. De achtertuinen van de woningen grenzen aan een binnenterrein dat als centrale plek voor de wijk dient. Dit binnenterrein is eigendom van de gemeente, die het terrein op aantrekkelijke wijze heeft ingevuld en zal onderhouden.

Stuur project door