Werkwijze

Koopmans hecht veel waarde aan een sterke samenwerking. Wij zijn van mening dat we door een goede interne én externe samenwerking de beste resultaten kunnen boeken. Ook met onderwijsinstellingen zoeken wij de samenwerking op, omdat studenten ons, met hun frisse blik, kunnen helpen aan innovatieve ideeën, systemen, processen of oplossingen. Thomas Rigterink, pas afgestudeerd en nieuw in dienst bij Koopmans, is zo'n student. Lees hier hoe hij Koopmans verder brengt met zijn frisse blik.

Bij Koopmans werken wij volgens concept Slimmer Samenwerken/Het Nieuwe Werken (HNW), waarbij projectteams doelgericht en succesvol projecten realiseren. Wij maken daarbij ook gebruik van Scrum. Voordelen van deze manier van werken is dat men meer inzicht krijgt in elkaars werkzaamheden. Dit zorgt voor teamspirit en het geeft een betere afstemming van taken. Het uiteindelijke resultaat is een kortere doorlooptijd en minder faalkosten.

BIM

Dankzij onze kennis en ervaring met BIM zijn wij voor onze opdrachtgevers en co-makers een sterke partner voor de engineering en realisatie van bouwprojecten. Het Bouw Informatie Model zetten wij in om binnen een project LEAN te werken. Dit 3D-model neemt een centrale plek in binnen alle fases van een project. In het model verzamelen we alle relevante informatie van alle betrokken partijen. Het resultaat is één BIM-model. Elke partij heeft toegang tot alle informatie over het project.
Het 3D-model geeft tijdens de ontwerpfase inzicht in de bouwkundige en installatietechnische componenten van het gebouw. Hierdoor is het makkelijker om de verschillende keuzemogelijkheden vast te stellen. Potentiële problemen kunnen al in de ontwerpfase worden opgespoord en hersteld. In de realisatiefase biedt het BIM-model betere controle- en bewakingsmogelijkheden. Het bouwproces wordt met animaties gevisualiseerd, een perfecte methode om informatie over het bouwproces te laten zien. In de gebruiksfase wordt beheer- en onderhoudsinformatie in het model ‘as built’ vastgelegd. Vanuit eerdere fases wordt alle informatie over het gebouw en de materialen, opgenomen in het BIM-model. Met het model ‘as built’ verzekeren wij de kwaliteit van het beheer en onderhoud van het project.

Design & Build

Koopmans neemt in Design & Build-opdrachten de verantwoordelijkheid vanaf het ontwerp tot en met de realisatie en vaak ook de nazorg (Maintenance) van het project. Uiteraard allemaal volgens het vastgestelde Programma van Eisen. Gedurende het gehele traject is Koopmans volledig verantwoordelijk én de enige gesprekspartner.