Doelstellingen en Resultaten

De Carbon Footprint van Koopmans Bouwgroep B.V. is opgesteld conform het handboek CO₂-prestatieladder 3.1.

RESULTATEN 2020

Totale uitstoot: 3222 tCO2
Scope 1 686 tCO2 Scope 2 1044 tCO2 Scope 3 1492 tCO2
Wagenpark Elektriciteit Afval
Diesel Stadsverwarming Woonwerkverkeer
Zakelijke ritten met privé auto

Resultaten ten opzichte van gestelde doelstelling

Koopmans Bouwgroep B.V. heeft zich ten doel gesteld om haar CO₂-uitstoot in scope 1 en 2 in de periode 2017 tot en met 2020 te reduceren met 10% ten opzichte van het referentiejaar (huidig jaar -2) gerelateerd aan de omzet. Het resultaat van deze doelstelling wordt weergeven in onderstaande tabel.

Resultaten t.o.v. doel 2017-2020

Koopmans Bouwgroep B.V. heeft haar gestelde doel behaald: er is een reductie gerealiseerd van 42.2%.

Doelstelling 2021

Voor 2021 heeft Koopmans zich ten doel gesteld om haar CO₂-uitstoot in scope 1 en 2 verder te reduceren met 10% (gerelateerd aan de omzet).