Methode en initiatieven

Koopmans Bouwgroep B.V. hecht waarde aan de individuele bijdrage op het gebied van CO₂-uitstoot reductie door zowel medewerkers als relaties. Koopmans stimuleert de inbreng van initiatieven en steunt deze waar mogelijk. Om de betrokkenheid bij duurzaam ondernemen binnen Koopmans te stimuleren zijn de volgende stappen ondernomen:

Organisatie

Om strategische doelstellingen en beslissingen te vertalen naar operationele acties zijn diverse commissies actief. Hiermee wordt de werkwijze volgens Deming (Plan-Do-Check-Act) op het gebied van CO₂-uitstoot reductie geborgd.

CO2-reductie op de bouwplaats

Koopmans doet mee aan het TBI-initiatief CO₂-reductie op de bouwplaats. Dit initiatief richt zich op het energieverbruik in alle facetten van de bouwplaats en wordt zo breed mogelijk ingevuld. Innovaties, zoals hijskranen met hybride aandrijving, aggregaten op tweede generatie bio-ethanol en bouwketen en bouwplaats verlichting met ledverlichting, worden nadrukkelijk toegepast als onderdeel van het initiatief. Mede hiervoor is een ketensamenwerking aangegaan met Materieeldienst Bergambacht TBI (MDB) en de TBI bouw- en techniekbedrijven. 

Afvalreductie en afvalscheiding

Afval zorgt voor ca. 30% van de totale CO₂-uitstoot bij Koopmans. Hierom wordt er doorlopend aandacht besteed aan het reduceren van de afvalproductie en maximaliseren van de afvalscheiding op de bouwplaatsen. Hierdoor wordt de CO₂-uitstoot verlaagd. Samen met leveranciers worden alternatieve verpakkingsmethoden onderzocht en samen met afvalverwerkers worden project-specifieke afvalmanagementplannen opgesteld. Hierin wordt afgestemd welke afvalstromen gescheiden kunnen worden en worden de medewerkers ingelicht over het belang en de benodigde stappen van afval scheiden. Doorlopen wordt data omtrent afval en scheiding gerapporteerd aan de projecten.

DUURZAAMHEID, VEILIGHEID EN INNOVATIE OP DE BOUWPLAATS

Koopmans is participant binnen het TBI-initiatief Duurzaamheid, Veiligheid en Innovatie op de Bouwplaats. Dit initiatief richt zich op duurzame, veilige en innovatieve oplossingen voor praktische problematiek op de bouwplaats. Oplossingen waar men aan kan denken zijn geïsoleerde keten, energiezuinige bouwplaats verlichting, domotica met betrekking tot bouwplaats verlichting, etc. De deelnemers van dit initiatief zijn de Materieeldienst Bergambacht, de TBI Infrabedrijven en de TBI Bouwbedrijven.

Groene stroom

Koopmans is participant binnen het TBI-initiatief Duurzaamheid, Veiligheid en Innovatie op de Bouwplaats. Dit initiatief richt zich op duurzame, veilige en innovatieve oplossingen voor praktische problematiek op de bouwplaats. Oplossingen waar men aan kan denken zijn geïsoleerde keten, energiezuinige bouwplaats verlichting, domotica met betrekking tot bouwplaats verlichting, etc. De deelnemers van dit initiatief zijn de Materieeldienst Bergambacht, de TBI Infrabedrijven en de TBI Bouwbedrijven.

Overige initiatieven

 • Er is een interne werkgroep opgericht bestaande uit collega’s uit alle geledingen van het bedrijf die, in lijn van het meerjarenplan Duurzaam Ondernemen TBI, gerichte acties gaat uitzetten om draagvlak te creëren voor duurzaam ondernemen.
 • Koopmans gaat een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid om het kantoor BREEAM-In-Use te certificeren. Het gerenoveerde kantoor heeft bij oplevering een BREEAM certificaat ontvangen, maar het gebouwbeheer kan door ‘In-Use’ handvatten bieden om energieverbruik te reduceren gedurende de gebruiksfase van het pand.
 • Duurzaamheid is een hoog aangeslagen, vast agendapunt in alle vergaderingen.
 • Het thema duurzaamheid is geagendeerd op de twee halfjaarlijkse presentaties voor de UTA medewerkers.
 • Koopmans neemt deel aan Bewuste Bouwers en werkt volgens de gedragscode van Bewuste Bouwers. Daarnaast is in 2016 een strategie ontwikkeld voor BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) waarmee Koopmans de omgeving van haar bouwplaatsen van grote waarde acht voor het gehele bouwwerk.
 • Koopmans volgt de FSC®-partnerovereenkomst welke door TBI is afgesloten.
 • Koopmans wil haar medewerkers meer inzicht geven in de effecten van het rijgedrag. Er wordt nader onderzoek uitgevoerd naar hoe dit het beste vormgegeven kan worden. Een verdiepingsslag is hierin wenselijk, ondanks de diensten van de leasemaatschappij.
 • Voor minder uitstoot van CO₂ wordt er in 2025 alleen nog gereden met elektrische leaseauto’s bij Koopmans. Dit beleid resulteert in een doorlopende stijging van het aandeel elektrisch aangedreven auto’s binnen het wagenpark.
 • Koopmans let bij het aanschaffen van nieuwe (kantoor-)apparatuur op het energieverbruik en de mogelijkheden van leveranciers om deze te reduceren.
 • Koopmans stimuleert haar medewerkers en derden actief om energiebewust te handelen.
 • In 2021 is gestart met een verbetertraject omtrent de energiebeheersing op projecten.
 • Koopmans schaft voor al haar (nieuwe) medewerkers een Dopper aan. Hierdoor worden er geen wegwerp bekers meer gebruikt, wat een reductie in plastic afval oplevert.
 • Koopmans focust onder andere op de energiezuinigheid wanneer zij een product inkoopt bij haar leveranciers. Dit geldt zowel voor de inkoop voor projecten als voor de inkoop van (kantoor) apparatuur. TBI heeft de green deal circulair Inkopen 2.0 ondertekend. Met deze Green Deal wil TBI bijdragen aan vermindering van primaire grondstoffen
 • Koopmans heeft een carport voor bezoekers met elektrische auto’s gerealiseerd. In de carport hangen 4 laadpunten en bovenop liggen zonnestroompanelen. De carport van SolarWatt is de eerste in Nederland en is gelieerd aan BMWi, de elektrische tak van BMW.
 • Koopmans heeft (snel)laadpalen op de parkeerplaats staan voor het opladen van de elektrische auto’s van eigen personeel.
 • Op het kantoor in Enschede wordt er gebruik gemaakt van Big Data. Hiermee wil Koopmans de mogelijkheden vaststellen die worden geboden door het generen van inzichten uit sensoren en meters, hierbij valt te denken aan het binnenklimaat van het kantoor en hoe deze kan worden geoptimaliseerd. Op het kantoor in Enschede wordt dit als eerst toegepast, later zal het kantoor in Deventer en de projecten volgen.