CO2-prestatieladder

CO2-UITSTOOT REDUCEREN

Koopmans Bouwgroep b.v. hecht veel waarde aan het reduceren van haar CO2-uitstoot. In 2009 heeft Koopmans de ambitie uitgesproken om haar CO2-uitstoot in 2015 te reduceren met 15%. Een reductie van 32,9% is uiteindelijk gerealiseerd in 2015. 

Inmiddels heeft Koopmans een nieuw doel gesteld om in de periode 2015 tot 2020 de CO2-uitstoot met 15% te reduceren. Om haar ambitie in 2020 te verwezenlijken heeft Koopmans concrete plannen opgesteld en wordt ieder jaar vanuit vier invalshoeken (inzicht, reductie, transparantie en participatie) volgens het Greenhouse Gas Protocol de Carbon Footprint vastgesteld en de voortgang bewaakt.

Koopmans Bouwgroep is in het bezit van het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 4.

Contact: afdeling KAM