CO2-prestatieladder Koopmans Bouwgroep B.V.

Logo co2-prestatieladder koopmans

Koopmans Bouwgroep B.V. is in het bezit van het certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 3.
Deze heeft betrekking op drie verschillende entiteiten, te weten:

  • Koopmans Projecten B.V.
  • Koopmans Bouw B.V.
  • Koopmans Bouwservice B.V.

 

Koopmans Bouwgroep B.V. ziet het als haar maatschappelijke taak om beheersing van klimaatverandering en de zorg voor een leefbare omgeving positief te beïnvloeden door haar CO₂-uitstoot te reduceren. Koopmans heeft zich ten doel gesteld om haar CO₂-uitstoot in scope 1 en 2 te reduceren met 10% ten opzichte van het referentiejaar (gerelateerd aan de omzet).

Om dit doel te verwezenlijken heeft Koopmans concrete plannen opgesteld, deze worden gepresenteerd op de pagina methode en initiatieven’. De behaalde resultaten, evenals afzetting hiervan tegen de gestelde doelstelling, vindt u op de pagina ‘doelstelling en resultaten.

Bijbehorende documenten worden gepresenteerd op de pagina rapportages’. De informatiepagina over Koopmans Bouwgroep B.V. van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) vindt u hier. 

Contact: afdeling KAM