CO2-prestatieladder Koopmans Bouwgroep B.V.

Logo co2-prestatieladder koopmans

Koopmans Bouwgroep B.V. is in het bezit van het certificaat CO₂-Prestatieladder niveau 3.
Deze heeft betrekking op vijf verschillende entiteiten, te weten:

 • Koopmans Projecten B.V.
 • Koopmans Bouw B.V.
 • Koopmans Bouwservice B.V.
 • Koopmans Bouw Almere B.V.
 • geWOONhout B.V.

 

Koopmans Bouwgroep B.V. ziet het als haar maatschappelijke taak op verschillende manieren invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Een van deze manieren is het reduceren van CO₂-emissies.

In dit kader is Koopmans Bouwgroep B.V. gecertificeerd op niveau 3 van de CO₂-Prestatieladder. De informatiepagina over Koopmans Bouwgroep B.V. van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) vindt u hier. 

Concrete maatregelen en certificeringen

Al dit soort instrumenten en initiatieven, zoals de CO₂-Prestatieladder, leveren ons waardevolle informatie op, waarmee we gericht duurzaamheid vorm kunnen geven. Een paar voorbeelden:

 • Inkopen van duurzame stroom, zowel op kantoor als op bouwlocaties
 • Terugdringen van CO₂-emissie / brandstofverbruik door de inzet van elektrisch materieel
 • Aanschaffen van uitsluitend elektrische leaseauto’s
 • CO₂-reductie door afvalreductie

 

Inzicht

Koopmans Bouwgroep B.V. rapporteert over haar CO₂-emissie conform scope 1 en 2 van het Handboek CO₂-Prestatieladder 3.1.

Om de emissie inzichtelijk te maken, wordt ieder kwartaal een voortgangsrapportage gemaakt ten behoeve van de kwartaalrapportage. Tevens worden jaarlijks de resultaten geanalyseerd en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd.

Totale CO₂-emissie 2021: 2035,8 tCO₂

Scope 1: 1068,4 tCO₂

Scope 2: 967,4 tCO₂

 

 

Reductie

Koopmans Bouwgroep is continu bezig met het verlagen van het energieverbruik en daarmee het verlagen van de CO₂-emissies.

Hierbij richten we ons op de volgende zaken:

 • Elektrificering van het leasewagenpark;
 • Elektrificering van het materieelpark;
 • Gebruik van groene stroom op kantoren en projectlocaties;
 • Verminderen van afval;

In het document CO₂-Prestatieladder 2022 worden de verschillende maatregelen toegelicht.

De ambitie van Koopmans Bouwgroep voor 2030 is: Koopmans heeft een volledig CO₂-neutrale bedrijfsvoering en al haar projecten hebben een positieve invloed op mens, milieu en maatschappij. 

Transparantie

Koopmans communiceert zowel intern als extern over het energiebeleid, de doelstellingen en initiatieven waaraan een bijdrage wordt geleverd met als doel het verminderen van CO₂-emissie. De verschillende communicatiemiddelen zijn benoemd in het document CO₂-Prestatieladder 2022.

Bekijk hieronder verschillende rapportages met betrekking tot CO₂-emissies: 

Contact: afdeling KAM