Duurzaamheid

Als bouwer sta je centraal in de samenleving. Je verbetert de woon-, werk- en leefomgeving. Koopmans is zich bewust van deze positie en doet er alles aan om zo duurzaam mogelijk te werken. We proberen continu vernieuwende ontwikkelingen voor projecten te realiseren op het gebied van duurzaamheid. Koopmans heeft dit hoog in het vaandel staan. Dit is onder andere te zien aan de vele certificaten en keurmerken die Koopmans op dit gebied heeft behaald.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Binnen Koopmans is een speciale werkgroep duurzaamheid die zelf nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkelt en daarnaast de medewerkers stimuleert om ook met nieuwe ideeën te komen. Want uiteindelijk is duurzaam ondernemen de basis voor de toekomst. De wereld verandert in hoog tempo, marktvragen veranderen en er wordt steeds meer gezocht naar nieuwe integrale en duurzame oplossingen. Duurzaamheid is voor Koopmans ook een inspiratiebron voor innovatie. Het helpt ons om te besparen op bestaande kosten en anders tegen bestaande activiteiten aan te kijken.

MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het is de integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Ondernemen waarbij je niet alleen rekening houdt met je eigen bedrijf, maar je bent je bewust van je positie in de maatschappij. Bij elke belangrijke beslissing die wordt genomen denken we na over de gevolgen voor stakeholders(belanghebbenden). Om dit goed uit te kunnen voeren wordt er gebruik gemaakt van de 3 P’s: People, Planet en Profit. Deze drie elementen moeten met elkaar in evenwicht zijn om succesvol MVO te creëren. Wanneer de combinatie niet harmonieus is, zullen de andere elementen hier namelijk onder lijden. Duurzaam bouwen betekent innoveren. De bouwwereld is verantwoordelijk voor 30% van de afvalberg in Nederland. Het is dus van essentieel belang om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn.

Koopmans is zich goed bewust van haar maatschappelijke positie. MVO speelt binnen ons bedrijf een grote rol. We proberen de vervuiling voor het milieu zo beperkt mogelijk te houden en dragen bij waar dit mogelijk is. Koopmans draagt ook bij aan de maatschappij door mensen op te leiden en te investeren in de toekomst.

MILIEU

Koopmans is sinds 2009 gecertificeerd conform een milieumanagementsysteem, gebaseerd op ISO 14001:2004. Dit systeem sluit op veel punten aan op punten die voor ISO 9001 en VCA** vereist zijn of vereist worden in de toekomst. Het sluit ook aan op wensen van gemeentenen corporaties voor wat betreft duurzaam inkopen en op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

BEWUSTE BOUWERS

Wij zijn, als TBI-bedrijf, aangesloten bij Bewuste Bouwers. Deze stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die allemaal verband houden met ´Bewust Bouwen´ in de breedste zin van het woord: rekening houden met omwonenden en (indien van toepassing) bezoekers, ondernemers, winkeliers (zo weinig mogelijk hinder door werkzaamheden, opruimen van afval, etc.), regelmatig communicatie met/informeren van omwonenden. De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal.

CO2-PRESTATIELADDER

Koopmans Bouwgroep b.v. hecht veel waarde aan het reduceren van haar CO2-uitstoot. In de periode van 2009 tot 2015 zijn hiervoor al bijzonder grote stappen gezet. Inmiddels is een nieuw doel gesteld, om de CO2-uitstoot in de periode 2015 tot 2020 de CO2-uitstoot met 15% te reduceren. 
Lees alles over de CO2-prestaties van Koopmans.

BREEAM

BREEAM-NL is in Nederland de beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen. Koopmans had de eerste ervaring met BREEAM via de verbouwing van het eigen kantoor aan de Marssteden in Enschede. Binnen Koopmans beschikken we bovendien over een BREEAM-NL-expert die projecten begeleid om het BREEAM-certificaat te behalen. Meer informatie over BREEAM bij Koopmans vind je hier.