‘Vergaande detaillering vind ik heel gaaf!’

Uitdagingen opzoeken dat is wat Navid Ardi, BIM Modelleur bij TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep, heel graag doet! En een mooie uitdaging had hij zeker met het creëren van het nieuwe cascoboek voor de conceptwoningen. Deze uitdagende klus ontstond nadat Navid vorig jaar een week op de bouw in Hengelo had meegelopen met de cascoploeg van het team Woonconcepten. ‘Het was super leuk en leerzaam om met deze collega’s letterlijk op de bouwlocatie mee te werken. Zo kon ik met eigen ogen zien hoe wij onze conceptwoningen bouwen. Dat gaat volgens een heel goed omlijnd stappenplan dat in grove lijnen al was vastgelegd. Maar na overleg met diverse collega’s kwamen we tot de conclusie dat we dit nog verder in detail konden herijken en verbeteren. Vergaande detaillering vind ik heel gaaf, dus dit traject was op mijn lijf geschreven.’

Veel werk verzet

Dit cascoboek is grof gezegd een stappenplan voor het bouwen van een casco voor de conceptwoningen. Volgens Navid maakt die vergaande detaillering dit cascoboek juist heel sterk. ‘Maar om dit uiteindelijke resultaat te bereiken, hebben we met een groot aantal collega’s heel veel werk verzet. We zijn met een onderlegger van 2017 gestart en hebben onszelf de vraag gesteld: Waar is de onderlegger nog up-to-date en bouwen we op een efficiënte en veilige manier onze conceptwoningen? Dat hebben we eerst in grove lijnen in kaart gebracht en vervolgens gingen we daar steeds dieper en gedetailleerder op in en is zeer veel tot op schroefniveau gedigitaliseerd. Ik kon hier echt mijn creativiteit in kwijt’, vertelt Navid enthousiast.

Gigantische klus

Aan de hand van een BIM-model werden alle elementen in 3D nagemaakt. Navid legt uit: ‘Voor de input hebben we sessies gehouden met diverse collega’s. Van werkvoorbereiders tot projectleiders, van hoofden tot uitvoerders en van directie tot cascomedewerkers, we hebben echt ieders kwaliteiten en inhoudelijke kennis benut binnen dit traject. Dit zorgt er ook voor dat we nu een breed gedragen cascoboek hebben. Het was heel mooi om te zien hoe super die samenwerking verliep. Het was echt een gigantische klus waarbij veel vast ligt qua montage, werkmethodiek en veiligheidsaspecten.’

Digitaal

Het nieuwe cascoboek is klaar en daar is het team Woonconcepten binnen Koopmans terecht zeer trots op. De cascoploeg, uitvoerders en werkvoorbereiders gebruiken dit nu bij de realisatie van de conceptwoningen. Tijdens een start werkbespreking voor een nieuw project wordt dit met het team doorgenomen. Voor de medewerkers op de bouwlocatie is dit ook een heel mooi naslagwerk. Het werkproces voor het stellen van de casco’s ligt hierin vast. Via de iPad hebben de mannen op de bouw toegang tot dit digitale document.

Dynamisch document

Het cascoboek is gerealiseerd in samenwerking met de TBI-collega’s binnen het TBI WOONlab. ‘Met elkaar hebben we afgesproken om bij de realisatie van de conceptwoningen volgens deze methode te werken én vooral ook om feedback te geven. We willen namelijk elk halfjaar een update van het cascoboek. Dat kan alleen wanneer we gezamenlijk hieraan blijven werken en we ook kritisch blijven richting ons proces. Dat geldt zowel binnen het TBI WOONlab als intern bij Koopmans. Daarvoor hebben we iedereen binnen het Team Woonconcepten nodig. De onderlinge samenwerking met onze TBI-zusjes is echt super en dat komt het totale proces ook alleen maar ten goede. Dat geldt dus ook voor dit cascoboek. Het is en blijft een dynamisch document waarvoor ik hopelijk zelf ook de nodige detaillering kan blijven uitwerken’, besluit Navid zijn verhaal.

Stuur artikel door