Uniek en toch hetzelfde

Hoe groter en complexer het project, hoe groter en complexer de uitdagingen. Bovendien betekent een uniek project ook unieke uitdagingen. En toch zit er een gemene deler tussen al die verschillende projecten. Een proces dat altijd doorlopen wordt, details die eerder uitgevoerd zijn en problemen die al eens opgelost zijn. Het Bouwbureau binnen Koopmans zorgt voor het samenbrengen, uitdragen en borgen van deze informatie.

‘De charme van de bouw is natuurlijk dat elk project anders is en dat geen dag hetzelfde is op de bouwplaats’, vertelt Erwin Waanders, hoofd Engineering. ‘Van deze praktijkervaringen kunnen we leren, om zo het voortraject te verbeteren. Het samenvoegen van oplossingen die op verschillende bouwplaatsen zijn bedacht is één van onze belangrijkste taken. Daarnaast toetsen we of de geborgde informatie heeft geleid tot de gewenste resultaten. Leren van elkaar, dat is wat we willen bereiken.’

Dat vraagt een tweeledige rol van de collega’s van het Bouwbureau, geeft Erwin toe. ‘De ervaringen die je opdoet in de praktijk neem je mee om samen met projectteams zaken als ABK, logistiek en bouwmethodiek uit te werken. Aan de andere kant moet je het grotere plaatje zien. Verbanden leggen tussen wat je op verschillende projecten tegenkomt om zo onze Koopmans Standaard te verbeteren. Eigenlijk de perfecte combinatie tussen praktijk en theorie, wat mij betreft!'

Als je onderdeel bent van het Bouwbureau, ben je de verbindende factor tussen binnen en buiten, vervolgt Erwin. ‘Voor veel functies geldt dat je maar voor een beperkt aantal fasen van het project betrokken bent. Het Bouwbureau kent dat niet; we sluiten vroeg in de voorfase aan en werken nog tot ver in de realisatie aan het project. Je bent dus onderdeel van de projectteams én je houdt je bezig met het verbeteren van processen en werkwijzen. Zo maak je niet alleen mooie projecten, maar ook betere projecten. Dat is het resultaat waar we als Bouwbureau voor willen gaan.’

Enthousiast geworden over wat het Bouwbureau doet?

Stuur artikel door