TBI Jaarcijfers 2015

GROEI BEDRIJFSRESULTAAT TBI; STERKE GROEI IN SEGMENT BOUW & ONTWIKKELING

TBI kijkt terug op een goed 2015. Dit blijkt uit het jaarverslag 2015 dat het Techniek, Bouw en Infra concern vandaag lanceert. De bedrijfsopbrengsten, geschoond voor desinvesteringen in 2014, namen met 7,5 procent toe naar € 1,557 miljard. Het bedrijfsresultaat uit normale activiteiten steeg van € 8 miljoen in 2014 tot € 14,2 miljoen in 2015.

Het segment Bouw & Ontwikkeling (ERA Contour, Groothuis, Hazenberg, HEVO, J.P. van Eesteren, Koopmans, Synchroon, Voorbij Prefab, Nico de Bont) droeg hier in sterke mate aan bij, m.n. dankzij het herstel van de woningmarkt. Binnen dit segment stegen zowel de bedrijfsopbrengsten als het bedrijfsresultaat.

Het complete TBI Jaarverslag 2015 kunt u hier lezen.

Stuur artikel door