Pionier van de woonconcepten

TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep bestaat dit jaar 75 jaar. Dat deze ontwikkelende bouwer nu 75 jaar bestaan en nog zo succesvol is, is alleen maar mogelijk omdat Koopmans altijd is meegegaan met alle veranderingen in de loop der jaren. Conceptwoningen hebben in het bestaan van dit bedrijf ook een belangrijke rol gespeeld. Weten en aanvoelen wat de markt vraagt – de woonconsument aan de ene kant; de corporaties, beleggers, gemeenten en ontwikkelaars aan de andere – en dan een passende oplossing vinden, dat is altijd het uitgangspunt geweest.

Experimentele woningbouwprojecten

Zo was Koopmans in 2001 een van de deelnemers aan de buiten-expositie ´Gewild Wonen´ in Almere-Buiten. Deze expositie werd georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de gemeente Almere en bestond uit experimentele woningbouwprojecten. Koopmans realiseerde daar twee projecten. Allereerst de 18 Multiple Choice woningen waarbij toekomstige bewoners een grote keuzevrijheid in indeling, afmeting, vorm en uitstraling hadden. Zij konden aan de hand van een CD-Rom hun voorkeuren aangeven waardoor een woning ontstond die in hoge mate voldeed aan hun persoonlijke wensen.

Naast deze grondgebonden woningen, realiseerden wij hier ook het project 50 appartementen Panoramique. Een woontoren waarin werd gezocht naar een persoonlijke differentiatie van woonmogelijkheden. Uit standaard modules werden appartementen van verschillende afmetingen en op meerdere verdiepingen samengesteld. Ook waren diverse indelingsvarianten mogelijk en kregen toekomstige bewoners veel keuzemogelijkheden die hun woonplezier ten goede kwam.

Multiple Choice woningen en appartementen Panoramique

Woonconcepten

Naast deze twee experimentele concepten, ontwikkelde Koopmans een woonconcept voor de seriematige woningbouw. Dat kreeg de naam SurPlus® en bleek een schot in de roos. Dit concept bood binnen een projectmatige aanpak een grote variatie. Hierdoor kreeg de bewoner, tot in een heel laat stadium van het proces, meer flexibiliteit bij de indeling van zijn/haar woning. Vervolgens is dit concept nog uitgewerkt tot duurzame variant onder de naam SurPlus® ECO waarbij de nadruk lag op een optimale isolatie en ventilatie, en een concept voor appartementen onder de naam SurPlus® Gestapeld dat binnen één gebouw diverse woonvormen en functies bood.  Woonconcepten waaraan de markt op dat moment behoefte had. Maar die marktvraag veranderde en er kwam een verschuiving van seriematige woningbouw naar realisatie van kleine aantallen woningen. Hierdoor ontstond SurPlus® Advanta. Nog steeds voordelig, flexibel, duurzaam, snel en individueel passend, maar veel geschikter voor kleinere aantallen. SurPlus® Advanta maakte het mogelijk om per bouwblok te produceren. Handig om grote projecten op te knippen in kleinere delen, maar nog veel interessanter voor de kleinere projecten.

lekkerEIGENhuis Harderwijk

Samenwerking TBI-ondernemingen

Toen kwam het moment dat er binnen TBI een mooie samenwerking ontstond tussen ERA Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Deze TBI-ondernemingen ontwikkelden en lanceerden vanuit het TBI WOONlab de huidige woonconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis. In aansluiting daarop werd samen met TBI-onderneming Groothuis Wonen het concept mooiGROOThuis ontwikkeld, speciaal voor vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. En we stoppen niet met de ontwikkeling. Gezamenlijk blijven we werken aan conceptvernieuwing, waarbij de vraag van onze klanten centraal staat. En dat doen wij vanuit het TBI WOONlab samen met alle betrokken partijen!

Stuur artikel door