Oude technische school Groningen krijgt nieuwe woonbestemming

Aan de Van Schendelstraat in Groningen staat het gebouw van de voormalige technische school van Noorderpoort. Dit pand wordt al ruim drie jaar niet meer gebruikt als school en staat, op enkele tijdelijke huurders na, deels leeg. TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep uit Enschede brengt hierin verandering en geeft het pand een nieuwe woonbestemming. In maart is hiervoor de koopovereenkomst getekend tussen Koopmans Bouwgroep en Noorderpoort.

Transformatie gemeentelijk monument

Het gebouw, met een bruto vloeroppervlakte van circa 8.500 m2, heeft een gedeeltelijke status als gemeentelijk monument en telt vier verdiepingen en een souterrain. Koopmans maakte een plan voor transformatie van dit pand waarbij de monumentale uitstraling behouden blijft. Voor het ontwerp heeft de ontwikkelende bouwer het Groningse architectenbureau De Zwarte Hond in de arm genomen. Het plan bestaat uit een zeer gedifferentieerd woonprogramma met onder meer vrije sector huurappartementen van verschillende groottes, waaronder loftwoningen en penthouses.

Co-living

Een onderdeel van het totale plan is een woonconcept waarin co-living centraal staat. In het hoofdgebouw komen kleinere appartementen die gebruik maken van algemene voorzieningen, zoals een gezamenlijke woonkamer, keuken, werkplekken, wasruimte en deelauto’s. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de transformatie start. Dat gebeurt in goed overleg met alle betrokken partijen en heeft mede te maken met de tijdelijke huurders die nu via leegstandsbeheerder CareX in het pand wonen of werken.

Gezamenlijke herontwikkeling

Koopmans heeft het plan verworven vanuit een openbare tender die in 2019 is uitgeschreven door het projectbureau Huisvesting van Noorderpoort. Vanuit de vijftien aangemelde marktpartijen, werden er op basis van ervaring en visie, drie geselecteerd voor deelname aan de dialoogfase. De eisen en wensen van de opdrachtgever en de oplossingsrichtingen die de betreffende marktpartij voor ogen had, werden in deze gesprekken besproken. Op deze manier is de planuitwerking geoptimaliseerd en maximaal afgestemd op de eisen en wensen van de opdrachtgever. De gemeente Groningen was ook vertegenwoordigd bij deze gesprekken. Noorderpoort werkte voor de verkoop van de locatie nauw samen met de gemeente om tot een gezamenlijke herontwikkeling van het gebied te komen.

Oud en nieuw verbinden

Koopmans kan bogen op een ruime ervaring met transformatieprojecten van bestaand vastgoed in onder meer Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Er wordt altijd gezocht naar oplossingen om op een hoogwaardige en esthetische wijze oud en nieuw met elkaar te verbinden. Die ervaring zet Koopmans in bij de herontwikkeling van deze locatie waarbij ook continu aandacht is voor de omgeving.

Impressie: DeZwarteHond.

Stuur artikel door