Ontwikkelcombinatie NEOO/Koopmans tekent overeenkomst voor 452 woningen in Nieuwegein

De ontwikkelcombinatie NEOO en TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep hebben de koop- en realisatieovereenkomst getekend met de gemeente Nieuwegein voor de ontwikkeling van de Doorslagzone in City Nieuwegein. Het betreft een ontwikkeling met 452 woningen, een plint met ca. 750 m2 horeca en een parkeergarage voor 80 parkeerplaatsen.  

In de afgelopen periode is in nauwe samenwerking gewerkt aan een stedenbouwkundig plan voor de Doorslagzone. Deze locatie, tussen Stadshuis en de Stadsboulevard, krijgt een gevarieerd programma in een constellatie van 4 woongebouwen van verschillende hoogtes. De hoogwaardige architectuur en ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad wordt hier doorgezet. Architectenbureau Rijnboutt uit Amsterdam tekende voor het stedenbouwkundig plan en zal dit ook verder uitwerken.  

In de overeenkomst is opgenomen dat NEOO/Koopmans een mix zal realiseren van minimaal 94 sociale huurwoningen, 145 middeldure huurwoningen en verder vrije sector huur- en koopwoningen. Langs de trap die tussen de woongebouwen door naar de Doorslag loopt komt ruimte voor horeca. Het parkeren wordt deels op eigen terrein opgelost met 80 parkeerplaatsen in een gebouwde garage en deels in een nog te bouwen garage aan de Doorslag bij het Sint Antonius ziekenhuis. Verder komen er 27 opstelplekken voor elektrische deelauto’s in de nabij gelegen parkeergarage Theater, die door de gemeente op het dak voorzien zal worden van zonnepanelen. 

Sander van Oss (NEOO/Koopmans): ‘We hebben het afgelopen jaar in nauw overleg met de gemeente gewerkt aan een verbeterd stedenbouwkundig plan. Door o.a. deelauto’s toe te voegen blijft meer ruimte over om een kwalitatief hoogwaardig plan te maken met onder meer een grote binnentuin voor de bewoners. Ook komt er een nog gevarieerder aanbod aan woningen met prachtig uitzicht over de Doorslag en de rest van de stad.’ 

Wethouder Hans Adriani: ‘City Nieuwegein leent zich voor zo’n 1.600 extra woningen, verdeeld over verschillende plekken. Die woningen zijn ook nodig, want de druk op de woningmarkt is groot. Op de Doorslagzone komen o.a. kwalitatief goede betaalbare huurwoningen die bereikbaar zijn én blijven voor de middeninkomens. Woningen waarvan er relatief weinig zijn in Nieuwegein. De schetsen kunnen nu verder worden uitgewerkt. Dat gebeurt in samenhang met de naastgelegen NVM-locatie en het terrein ernaast. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken.’ 

Stuur artikel door