Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst flexwoningen Oude IJsselstreek

Wij zijn als Koopmans Bouwgroep bv de partij die flexwoningen in de gemeente Oude IJsselstreek gaat bouwen. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 29 augustus, kunnen de voorbereidingen voor het realiseren van de woningen op zes verschillende locaties in de gemeente van start. Dat is goed nieuws voor verschillende doelgroepen, waaronder jongeren (starters) en alleenstaanden, die al lange tijd wachten op woningen in het goedkopere segment.

Terugblik

Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad de kaders voor de realisatie van flexwoningen in de gemeente Oude IJsselstreek vastgesteld voor zeven aangewezen locaties. Op die locaties is gestart met de voorbereidingen, waaronder verschillende onderzoeken naar onder andere flora en fauna. De locatie aan de Voorstsestraat in Ulft is, naar aanleiding van deze onderzoeken komen te vervallen voor de huidige aanbesteding. Hierdoor bleven er zes locaties voor flexwoningen over.

  • De Borgsche Rieten, ter hoogte van de van Wischstraat in Terborg
  • De Eikenlaan, ter hoogte van de Korenbloemstraat in Varsseveld
  • Het Haam, ter hoogte van de kruising met de Rusthuisweg in Varsseveld
  • De Walseweg, nabij de Rozenstraat in Gendringen
  • De Weverstraat in Varsselder
  • De Zeskamp, ter hoogte van de kruising met de Hogeweg in Ulft

Omwonenden van de locaties zijn hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Wanneer duidelijk is op welke locaties gestart gaat worden zullen wij dit bekend maken.

Resultaat aanbesteding

De aanbieding van Koopmans voldoet aan de voorwaarden en scoort goed op zowel snelheid als betaalbaarheid. De huurprijzen liggen onder de grens voor sociale huur en kunnen in een snel tempo gerealiseerd worden nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is. De flexwoningen zullen gemaakt worden in de fabriek van ‘geWOONhout’ in Wehl. Op deze locatie vond dan ook de ondertekening tussen gemeente en Koopmans plaats.

Wethouder Ben Hiddinga is blij met de lokale partij. “Fijn dat dat er nu stappen gezet kunnen gaan worden voor een hele grote groep mensen die al erg lang wacht op een betaalbare woning. Mensen met een kleinere beurs die we nu ook wat te bieden hebben. En hoe mooi is het dat de woningen ook nog hier in de buurt gemaakt worden? Ik heb er alle vertrouwen in dat Koopmans dat op een goede manier verder gaat vormgeven.”

Vervolg

In samenwerking met Koopmans zullen de zes locaties verder uitgewerkt worden. Daarbij gaan we uit van ongeveer 50 flexwoningen verdeeld over de zes locaties. Wij willen als Koopmans Bouwgroep bewoners en woningzoekenden bij het verdere proces betrokken houden. De eerste stap hiervoor zijn de informatieavonden die eind oktober georganiseerd worden.

Stuur artikel door