Omvangrijke renovatie Rietveldwoningen

Ruim drie jaar hebben onze medewerkers eraan gewerkt: de renovatie van 388 Rietveld-woningen in Hoograven, Utrecht. Een flinke klus. Niet alleen vanwege de omvang en tijdsduur van het project, maar ook vanwege een tweetal uitdagingen. De meest zichtbare uitdaging betrof de stijl van de panden. Uitgangspunt was het zoveel mogelijk terugbrengen van het oorspronkelijke gevelbeeld van Rietveld, uit midden jaren ’50. Het originele gevelbeeld met karakteristieke kleurstelling die Rietveld typeert, is daarom zorgvuldig hersteld. Het terugbrengen van de gevelbanden in dezelfde originele stijl, maakt het plaatje compleet.

De tweede uitdaging heeft het meest invloed gehad op het bouwproces. De renovatie betrof zowel binnen- als buitenzijde en diende in bewoonde staat te worden uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren is gewerkt met logeerwoningen, waar mensen tijdelijk konden verblijven terwijl hun woning werd gerenoveerd.

We zijn er trots op dat onze medewerkers dit uitdagende project naar een prachtig eindresultaat hebben gebracht. Zo heeft Koopmans een mooie bijdrage geleverd aan het verhogen van het woonplezier voor deze bewoners. Bekijk hieronder de Drone-beelden waarmee de renovatie van deze Rietveld-woningen mooi in beeld is gebracht.

Stuur artikel door