Nieuwbouw sociale huurwoningen Kernhem B West weer stap dichterbij

De ontwikkeling van Kernhem B West in Ede is in volle gang. De komende jaren verrijzen in dit gebied ruim 900 woningen. De ontwikkelende marktpartijen Samenwerkingsverband Rotij (Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikkeling B.V. en Syntrus Real Estate & Finance), Lithos Bouw & ontwikkeling, Van Wonen & Van Campen en TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep hebben onlangs hierover afspraken gemaakt met de gemeente Ede. Circa 15% van deze woningen (ongeveer 115 stuks) wordt gerealiseerd als sociale huurwoning. Woningcorporatie Woonstede is bereid deze woningen af te nemen voor de verhuur. Op maandag 26 november 2018 ondertekenden de vier betrokken marktpartijen en Woonstede een gezamenlijke intentieverklaring waarin afspraken hierover zijn vastgelegd.

Constructieve samenwerking

Het sociale huurprogramma in Kernhem B West bestaat uit circa 115 woningen en is tussen de vier marktpartijen verdeeld. De wens van de partijen en de gemeente Ede is om deze woningen te verspreiden in het gebied. Met de ondertekening van deze intentieverklaring wordt de constructieve samenwerking tussen de marktpartijen en Woonstede nog eens extra onderstreept.

Start bouw

Eind dit jaar start de bouw van het eerste nieuwbouwproject in Kernhem B West. Het betreft project Passe Partout – ‘Schilderachtig leven’ van Lithos Bouw & Ontwikkeling (in totaal 29 woningen), Ontwikkelingscombinatie Kernhem C.V. (een samenwerking tussen VanWonen en Van Campen, 31 koopwoningen) start ook dit jaar met ‘Nieuwe Stijl’. Rotij start in april 2019 met project ‘Buitengewoon Kernhem’ (34 woningen waarvan 5 huurwoningen) en TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep start eveneens in april 2019 met de bouw van 30 koopwoningen ‘Op Dreef Kernhem’.

Beschikbare huurwoningen

Woonstede is blij met deze ondertekening omdat de hiermee de kans om weer een flink aantal nieuwe woningen te bouwen een stap dichterbij gekomen is. ‘Ieder mens heeft recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Zolang mensen nog moeten wachten om in aanmerking te komen voor een huurwoning, grijpen wij elke gelegenheid aan om nieuwe woningen toe te voegen’, aldus Marian Teer directeur Woonstede.

Stuur artikel door