Meer sociale huurwoningen Woonstede door samenwerking

Woonstede heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met drie bouwbedrijven, waarin de afspraak is gemaakt om in de komende vijf jaar ongeveer 500 tot 600 nieuwe huurwoningen te bouwen. Een belangrijke mijlpaal, waarmee de woningcorporatie er voor zorgt dat er de komende jaren meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen.

Woonstede werd in 2018 geconfronteerd met enorme stijgingen in de bouwkosten, waardoor de bouw van sociale huurwoningen onder druk kwam te staan. De woningcorporatie ging in gesprek met een groot aantal marktpartijen, om te kijken of het mogelijk was afspraken te maken over de woningproductie voor de komende vijf jaar. Nu, bijna een jaar later, sluit Woonstede een samenwerkingsovereenkomst met drie van hen: Bouwbedrijf Kreeft B.V, Koopmans Bouwgroep B.V. en Van Wijnen Arnhem B.V. Samen gaan zij de komende vijf jaar, aan de hand van heldere afspraken, tussen de 100 en 150 nieuwe woningen per jaar bouwen. Dat is ongeveer 80 procent van de totale nieuwbouw van Woonstede.

v.l.n.r.: Dirk-Jan van den Brink (Bouwbedrijf Kreeft), Henk Havinga (Koopmans Bouwgroep), Marian Teer (directeur Woonstede) en Harry Dijkstra (Van Wijnen Arnhem)

Kostenbesparend en sneller Marian Teer, directeur van Woonstede, is blij met de gemaakte afspraken: “Met de overeenkomst kan Woonstede meer mensen een sociale huurwoning bieden. We houden zo grip op de bouwkosten en beperken het risico van prijsstijgingen. Omdat de afspraken met de bouwers voor langere tijd zijn gemaakt, kunnen nieuwbouwprojecten de komende jaren bovendien sneller van start gaan.” Maar de samenwerking biedt ook inhoudelijk voordelen: “In deze langdurige samenwerking kunnen we beter van elkaar leren door kennis te delen, zodat we kunnen blijven innoveren.”

Stuur artikel door