Maatregelen rondom Coronavirus

De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) te beperken zijn u zeker niet ontgaan. De impact van deze uitbraak is groot en treft ons allemaal. Vanuit Koopmans Bouwgroep vinden we het belangrijk dat we voldoende aandacht hebben voor elkaar en trachten het risico op besmetting tot een minimum te beperken. We volgen het nieuws op de voet en handhaven de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Bij Koopmans hebben we daarom tot tenminste 28 april aanstaande onderstaande maatregelen genomen.

  • Onze kantoren in Enschede en Deventer zijn gesloten voor externen. Wel zijn we telefonisch bereikbaar.
  • Wij hebben fysiek ook geen afspraken meer met externe relaties.
  • We houden geen fysieke vergaderingen of verkoopgesprekken meer.
  • We vieren geen mijlpalen, kopers-kijkdagen en overige festiviteiten.
  • Onze kantoormedewerkers werken thuis en zijn uiteraard ook telefonisch bereikbaar.
  • Op onze bouwplaatsen zorgen we voor voldoende verspreiding van werk/schaftplekken en -tijden.
  • We houden onze medewerkers goed in de gaten en bij gezondheidsklachten die kunnen duiden op het Coronavirus, blijven deze medewerkers thuis. 
  • We zorgen voor extra schoonmaak van onze schaft- en werkplekken op de bouw.
  • Onze medewerkers van Koopmans Bouwservice voeren alleen de strikt noodzakelijke werkzaamheden uit.

We bekijken de situatie op onze bouwplaatsen van dag tot dag. Mocht blijken dat er extra maatregelen nodig zijn omdat bijvoorbeeld de veiligheid of gezondheid van onze medewerkers, leveranciers/onderaannemers of bewoners/omwonenden in gevaar komt, dan nemen we die uiteraard en communiceren we daarover.

Stuur artikel door