Koopmans neemt initiatief kennisdeling constructieve engineering

Binnen TBI is een mooie kennisuitwisseling ontstaan op het gebied van constructieve engineering: Het TBI Engineers Development. Koopmans Bouwgroep heeft hiertoe het initiatief genomen. De officiële aftrap was medio juni in Houten. Thema van deze eerste bijeenkomst was NEN 8700: het beoordelen van bestaande constructies. Tijdens deze eerste kennismakingsbijeenkomst is besloten om twee keer per jaar een dergelijke kennissessie te organiseren, waarin een thema centraal staat en soms ook een gastspreker wordt uitgenodigd. Vanuit TBI zijn naast Koopmans ook JP van Eesteren, Mobilis, Voton en Voorbij Funderingstechniek aangehaakt. Kennisdeling is het voornaamste doel van deze bijeenkomsten. Uiteraard is het daarnaast goed voor de onderlinge relaties tussen de collega’s van de diverse organisaties.

Donderdag 7 december 2017 was de tweede bijeenkomst. Die werd gehouden op het Transformatieproject Nijenoord in Utrecht. Na ontvangst en het doornemen van de notulen van de kennismakingsbijeenkomst kregen alle collega’s een rondleiding op het project. Koopmans-uitvoerder Marco Smit gaf een heldere uitleg over de te realiseren opgave, namelijk het huidige gebouw van Hogeschool Utrecht transformeren tot een appartementengebouw met een nieuwe parkeerkelder. Aansluitend kreeg gastspreker Jan Meester van Adviesbureau ir. J.G. Hageman B.V. het woord. Hij gaf een heldere uitleg over het onderzoek dat Hageman heeft uitgevoerd inzake de instorting van de parkeergarage Airport Eindhoven.

Het was een zeer leerzame bijeenkomst en heel goed om op deze wijze ervaringen en kennis met elkaar te delen. Mochten er nog meer bedrijven of collega’s willen aanhaken, dan kan dat uiteraard. Zo kunnen we binnen TBI de krachten bundelen, kennisdelen én van elkaar leren.

Stuur artikel door