Koopmans, gemeente Hengelo en Welbions vieren afronding Hengelose Es Noord

Donderdag 30 maart vierden we samen het einde van de bouw in de Hengelose Es. Met de oplevering van de laatste 51 woningen in de Jan Tooropstraat en omgeving is de vernieuwing van de Hengelose Es Noord voltooid. In totaal zijn er 700 woningen aangepakt, waarvan 229 woningen door Koopmans in het deel Nieuwe Es. De wijk is groener, veiliger en vitaler geworden. Tijdens deze feestelijke gelegenheid werd een bankje onthuld bij de speeltuin in de wijk, aangeboden door Koopmans.

Historie
Hengelose Es Noord, gebouwd in de jaren zestig, bestond oorspronkelijk alleen uit sociale huurwoningen. Ruim tien jaar geleden werd steeds duidelijker dat de wijk er niet zo goed voor stond. Veel huizen waren slecht geïsoleerd en hadden last van vocht- en tochtproblemen. Ook aan de openbare ruimte mankeerde nogal wat. Het gevolg was dat bewoners zich niet altijd veilig voelden op straat. “Maar ze bleken ook trots op hun wijk”, heeft Eric Klein Willink van Welbions als wijkcoach gemerkt. “Er is altijd een bepaalde verbondenheid gebleven.”

Gezonde mix
Groot onderhoud aan de huurwoningen zou onvoldoende zijn, concludeerde Welbions. Er moest meer variatie in de wijk komen: een gezonde mix van betaalbare huur-, iets duurdere huur- én in totaal 159 koopwoningen. In december 2015 sloot Welbions een overeenkomst met TBI ondernemingen Koopmans Bouwgroep en  Era Contour die een deel van de woningen in de Hengelose Es Noord overnam. Nadat het concept stond heeft Koopmans de verdere uitwerking van de ontwikkeling en de realisatie op zich genomen. Met de gemeente werden afspraken gemaakt over de aanpak van de openbare ruimte rondom de woningen. De verbeteringsplannen betekenden de sloop van 235 woningen,  waaronder de flat aan de Jacob Marisstraat. De twee flats rondom de Jan Voermanstraat en de Jan Wiegerstraat werden in opdracht van Koopmans gerenoveerd voor een nieuwe doelgroep: huurders met een iets grotere portemonnee. “Er is een groep mensen die niet in aanmerking komt voor sociale huur maar financieel ook niet in staat is om een huis te kopen. Voor deze groep zijn deze woningen bestemd”, aldus programma-ontwikkelaar Rik Gockel van Welbions.

Op de plek van de gesloopte woningen aan de Jacob Marisstraat en Jan Tooropstraat is nieuwbouw gekomen. Het gaat om in totaal 220 gezinswoningen, waarvan de laatste 51 woningen in oktober zijn opgeleverd. Welbions verhuurde de twaalf huurwoningen uit deze laatste fase. De 39 koopwoningen waren binnen enkele dagen verkocht.

Klinkers en wadi’s
De openbare ruimte wilden we ook goed meenemen in de plannen, vertelt Gockel. “We hebben veel om tafel gezeten met de gemeente. De scheve stoepen, het weinige groen en de slechte verlichting gaven de bewoners een onveilig gevoel. Dat hebben we aangepakt. De straten hebben klinkers gekregen in plaats van asfalt, er zijn groene wadi’s aangelegd voor de afvoer van water en de parkeervakken zijn vernieuwd. De Hengelose Es Noord kan nu weer een tijdje vooruit.”

Stuur artikel door