Feestelijke start bouw Zonnekamp in Steenwijk

Op 17 april is de start van de bouw van 79 begane grond woningen van de Zonnekamp in Steenwijk feestelijk gevierd. Wethouders Melvin Smit en Trijn Jongman, Cees van Boven, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Woonzorg Nederland, en Kristian Makkinga, directeur ontwikkeling van Koopmans Bouwgroep, hesen symbolisch drie vlaggen de lucht in. Dit vreugdevolle moment werd gevierd in aanwezigheid van huurders en andere betrokkenen.

Vernieuwing in drie fasen
De oude begane grond woningen van wooncomplex De Zonnekamp waren verouderd en toe aan vernieuwing. Met het oog op duurzaamheid en de veranderde woonbehoefte worden alle woningen gesloopt, om in totaal 79 levensbestendige, energiezuinige woningen terug te plaatsen. Het traject bestaat uit drie fases, waardoor de verhuisbewegingen van de huurders beperkt zijn. Fase één wordt naar verwachting eind 2024 afgerond, waarna er gestart wordt met fase twee. Fase één en twee betreffen huurwoningen van seniorenhuisvester Woonzorg Nederland. Uiteindelijk is de verwachting dat fase drie eind 2026 is afgerond. De woningen uit fase drie worden als koopwoningen op de markt gebracht door Koopmans Bouwgroep.

“Met trots zie ik de voltooiing van de nieuwe woningen van De Zonnekamp tegemoet”, vertelt Cees van Boven, Bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland. “Deze moderne en levensbestendige woningen vormen een mooie aanvulling op het aanbod seniorenwoningen in Steenwijk. Het is goed om te zien hoe we met dit project inspelen op de veranderende woon- en zorgbehoeften en tegelijkertijd inzetten op duurzaamheid. Ik ben ervan overtuigd dat onze huurders hier straks met veel plezier gaan wonen."   

Opties in de wijk
“Een mooie ontwikkeling”, vindt wethouder Melvin Smit. “Voor senioren is er straks wat te kiezen in de wijk. Van een levensloopgeschikte sociale of middensegment huurwoning tot een koopwoning waar ze ook in de toekomst kunnen blijven wonen. We weten dat daar behoefte aan is.”

“Wij zijn er trots op deze levensbestendige en energiezuinige woningen te mogen bouwen en wensen het hele team heel veel succes”, aldus Kristian Makkinga, directeur ontwikkeling van Koopmans Bouwgroep.

Klankbordgroep
Om de huidige huurders goed te betrekken en begeleiden tijdens het nieuwbouwtraject, is er een klankbordgroep opgericht. Met de bewoners is er samen gekeken hoe dit voor hen zo soepel mogelijk kan verlopen. Door diverse bijeenkomsten zijn alle huurders op de hoogte gebracht van de plannen.

Stuur artikel door