Feestelijke afronding van ontwikkeling Het Vledder

Aangepaste plannen  

Nadat de eerste schop in de grond was gegaan, verliep de ontwikkeling niet zoals gepland. De economische crisis en vervolgens het aanpassen van de oorspronkelijke plannen, zorgden voor flinke vertraging. Het geduld van bewoners en omwonenden van het gebied werd op de proef gesteld.  In 2018 kwam er overeenstemming met Koopmans over de afronding van Het Vledder. De grootste aanpassingen waren minder woningen (oorspronkelijk 190, nu 150) en een appartementengebouw op de plaats waar eerder een bioscoop beoogd was. De Lidl werd verplaatst van het Prinsenplein naar Het Vledder en de geplande parkeergarage kwam te vervallen. 

Openbaar groen het sluitstuk 

Na de doorstart werd begonnen met de bouw van de Lidl, die in 2020 haar deuren opende. Van Ulzen en Makkinga gaven vervolgens in 2022 het startsein voor de laatste fase van het ontwikkelgebied. De aanleg van het openbaar groen en het plaatsen van een met planten begroeid geluidsscherm bij de Jumbo was het sluitstuk. Er is ingezet op een aangenaam en eigenzinnig verblijfsgebied, dat voldoet aan de eisen van nu en de toekomst. Aan de bewoners is door de gemeente en Koopmans een insectenhotel aangeboden.  De afronding van de werkzaamheden is ook de afsluiting van een lange periode van werkzaamheden. Van Ulzen: “We zijn veel obstakels tegengekomen, waar we veel van geleerd hebben. Ondanks deze obstakels, zijn we gezamenlijk tot dit 
prachtige resultaat zijn gekomen.” 

Met de aanleg van de groene ruimtes op Het Vledder is een intensieve periode van ontwikkeling afgerond. Op 21 juni wordt het gebied officieel geopend door wethouder Robin van Ulzen en Kristian Makkinga, directeur ontwikkeling van Koopmans, die daarmee ook symbolisch de ontwikkelperiode van jaren afsluiten. Van Ulzen: “Ik ben blij dat we het project feestelijk kunnen afsluiten met een ontwikkeling waar we met recht trots op mogen zijn.” 

Op de plek die ooit vooral parkeerplaats was, is een nieuwe woonwijk verrezen met woningen voor verschillende doelgroepen en een eigenzinnig openbare ruimte. “De wijk is met oog voor kwaliteit gebouwd. Het is een aantrekkelijke wijk die goed aansluit op het centrum,” vervolgt Van Ulzen. Makkinga vult aan: ”We zijn trots op de herstructurering van het gebied - met oude markthallen, een sporthal, parkeerterrein en oud gasfabrieksterrein -naar een duurzaam woon- en winkelgebied met een zeer divers woonprogramma voor jong- en oud.”  

Stuur artikel door