Bouwcombinatie Friso-Koopmans deelt mee in internationale BREEAM award voor Energy Academy Europe in Groningen

Op 7 maart is in Londen bekend gemaakt dat de nieuwbouw Energy Academy Europe van de RUG winnaar is geworden van de internationale BREEAM Awards 2017 (categorie ‘Mixed Use & Other’). De vakjury erkent hiermee dat in Groningen een bijzonder duurzaam en ambitieus gebouw is neergezet. In slechts 18 maanden hebben bouwcombinatie Friso-Koopmans en ENGIE het unieke gebouw overgedragen aan de RUG. Hiermee is een ambitieus bouwproject afgerond en is een inspirerende omgeving gemaakt voor organisaties die zich inzetten voor de transitie naar duurzame energie.

Hoogste BREEAM categorie

Het gebouw (15.000 m2) heeft een voorbeeldfunctie in een tijd waarin het gebruik van fossiele brandstoffen en andere vervuilende en onzuinige oplossingen tot het verleden moeten gaan behoren. Het extreem energiezuinige gebouw met het allerhoogste certificaat op duurzaamheidsprestaties, behoort tot de zogeheten BREEAM Outstanding-klasse. BREEAM is een methode van duurzaam bouwen die het milieu zo min mogelijk belast en een gezonde werk- en leefomgeving stimuleert. Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de Energy Academy Europe is gestreefd het maximale aantal punten te behalen voor energiebesparende maatregelen. Enerzijds door de energievraag zeer laag te houden en anderzijds door zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke energiebronnen zon, aarde, lucht en water.

Slim gebruik maken van de natuur

Hoe? Voor dit gebouw is gekozen voor een low-tech benadering van het energievraagstuk. Het gebouw maakt gebruik van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht. Zonnepanelen leveren energie 1, een ‘zonneschoorsteen’ helpt de natuurlijke ventilatie, de wintertuin en het gebruik van aardwarmte en –koeling zorgen voor een aantrekkelijk binnenklimaat. Tot slot wordt regenwater opgevangen voor toiletspoeling en plantenbewatering. Tegelijkertijd is de Energy Academy Europe het eerste nieuwe grote aardbevingsveilige gebouw in Groningen. Als de natuurlijke bronnen tijdelijk niet voldoen, zijn back-upinstallaties voorzien voor verwarming, ventilatie en verlichting. Het gebouw bestaat grofweg uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde zitten de onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes en aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, een wintertuin en onderwijsruimten. De wintertuin is een belangrijke bufferzone waar lucht wordt geacclimatiseerd.

Groene universiteit

‘De Rijksuniversiteit Groningen is trots op het behalen van deze prestigieuze BREEAM award,’ aldus Jan de Jeu, vicevoorzitter van het College van de Bestuur. ‘Dit bijzondere nieuwbouwproject onderschrijft hoe we het thema duurzaamheid bij de RUG integraal doorvoeren. Niet alleen in onze bouwprojecten kijken we constant naar duurzame innovaties en mogelijkheden tot energiebesparingen, maar bijvoorbeeld ook in ons afval- en inkoopbeleid is bewust omgaan met natuurlijke bronnen een belangrijk speerpunt. Die ambitie en denkwijze zie je volledig terugkomen in het gebouw Energy Academy Europe.’ Mede door dit soort initiatieven staat de Rijksuniversiteit Groningen inmiddels op de 15e plaats in de Green Metric, de lijst van meest ‘groene’ universiteiten ter wereld.

Energie van de toekomst

In het gebouw Energy Academy Europe werken partijen samen die zich inzetten voor de transitie naar de energie van de toekomst. Dit zijn de Rijksuniversiteit Groningen met Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG), Hanzehogeschool Groningen, Energy Academy Europe, Energy Valley en het Energy Delta Institute. Dit project is mede gefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), het Ruimtelijk Economisch Programma en het Ministerie van Economische Zaken.

Stuur artikel door