Bouw van nieuwe clusterschool in Eerbeek afgerond

Donderdag 24 mei was de officiële oplevering van de nieuwbouw van de scholencluster in Eerbeek.  Zoals gebruikelijk werd het Proces Verbaal van Oplevering getekend. Dat gebeurde in het bijzijn van het projectteam en de betrokkenen van de gemeente en de C. van Leeuwenschool en De Enk en vier jonge bouwambassadeurs. Vervolgens overhandigde Joseph Kuling (directeur TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep aan onderwijswethouder Eef van Ooijen (gemeente Brummen) de sleutel van het nieuwe schoolgebouw. Hiermee werd op symbolische wijze het gebouw overgedragen aan de gemeente. Het was vervolgens de wethouder die de sleutel overhandigde aan de directeuren van de C. van Leeuwenschool en De Enk: Diederik Schakelaar en Arjan van der Leest. Leerlingen van hun school gaan met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik maken van het nieuwe gebouw. Speciale aandacht was er voor de vier jeugdige bouwambassadeurs, die namens de leerlingen van beide scholen het hele bouwtraject als ‘vlogger’ nauwlettend hebben gevolgd en in beeld gebracht. Zij ontvingen een mooie oorkonde (vlogdiploma) en een leuke attentie!

Een gezonde school

Joseph Kuling prees de uitstekende samenwerking tijdens het bouwproces met zowel de gemeente als ook de beide scholen. “Er staat een prachtig gebouw”, liet hij weten. “Een echte gezonde school die voldoet aan het ‘Frisse scholen-concept’. Dit zorgt voor een hoog thermisch comfort, goede luchtkwaliteit door voldoende ventilatie en goede verlichting en geluidsisolatie.” Ook Eef van Ooijen liet weten met voldoening de ontvangen sleutel door te spelen aan de directeuren van beide Eerbeekse scholen. “ In de afgelopen 10 jaar heeft de gemeente Brummen werk gemaakt van goede en moderne huisvesting van alle scholen binnen de gemeentegrenzen. Met de bouw van deze school komt deze grote operatie tot een goed eind”, aldus Van Ooijen. Hij verwijst hierbij naar het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan, waarbij scholen geclusterd in een nieuw schoolgebouw worden ondergebracht.

Inrichting

In de komende periode gaan beide scholen aan de slag met de verdere inrichting van het nieuwe onderkomen. Dit zal zeker in goede harmonie gebeuren, want beide scholen werken al nauw met elkaar samen. Dit is in september 2017 ook gesymboliseerd door het onthullen van een gemeenschappelijke vlag voor het nieuwe schoolgebouw. Nadat de school na de zomer in gebruik is genomen, willen beide scholen het nieuwe gebouw nog feestelijk openen.

Stuur artikel door