Nieuwbouw

Een duurzame nieuwe woning

Veel mensen zijn er naar op zoek: een heel nieuw huis. Dat kan zowel een koopwoning als huurwoning zijn.  En terwijl de een kiest voor een laagbouwwoning, heeft de andere een voorkeur voor een appartement. In opdracht van woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars bouwt Koopmans woningen voor de huursector. Daarnaast realiseren wij projecten in verschillende marktsegmenten binnen de koopsector. Hierbij staat de toekomstige bewoner centraal. De klanten van onze opdrachtgevers, zijn namelijk ook onze klanten. Zij worden door onze kopersbegeleiders (huurbegeleiders) van begin tot eind begeleid tijdens de bouw van hun nieuw woning. Wij vinden het belangrijk dat zij de juiste keuzes maken en tenslotte met een tevreden gevoel hun nieuwe woning betrekken. Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan de laatste eisen op het gebied van bouwen en milieu. Dat betekent dat ze duurzaam, optimaal geïsoleerd en energiezuinig zijn.

Oplossingen voor opdrachtgevers

We hebben in eigen beheer innovatieve bouwsystemen ontwikkeld voor grote series woningen. Daarmee kunnen we in een vlot tempo tegen een scherpe prijs woningen bouwen van uitstekende kwaliteit. In de huidige woningmarkt bieden kleine series woningen veel kansen voor de doorgang van bouwprojecten Daarbij spelen snelheid en een scherpe prijs ook een belangrijke rol en niet te vergeten de wensen van de toekomstige bewoners. Onze woonconcepten lekkerEIGENhuis en beterBASIShuis zijn hiervoor de perfecte oplossingen voor opdrachtgevers in zowel de koop- als huursector. 

Eigen projectontwikkeling

Koopmans is niet alleen (woning)bouwer, maar ontwikkelt zelf ook woningbouwplannen. Onze projectontwikkelaars en ontwikkelingsmanagers beheersen het hele ontwikkelingstraject: van marktanalyse tot stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, grondexploitatie en integrale realisatie van het plangebied. Het gaat om kleine én grote woningbouwprojecten, ook gecombineerd met winkels, zorg en onderwijs.

Gebiedsontwikkeling

Koopmans ontwikkelt samen met gemeenten nieuwe bestemmingsplannen op bestaande locaties, waarbij het totale traject van bouw- en woonrijp maken onder onze regie gebeurt. Wij dragen daarbij volledige verantwoordelijkheid voor het stedenbouwkundig en inrichtingsplan, inclusief het proces- en financieel  management. De uitdaging in dergelijke trajecten is alle relevante partijen te betrekken in een interactief proces en een daadwerkelijk duurzaam resultaat te bereiken.

Henk Havinga
Commercieel Manager