Herontwikkeling en herstructurering (ontwikkelen)

Herontwikkeling en herstructurering zijn voor Koopmans bekende werkterreinen. Het gaat om herontwikkeling van bestaande locaties en herstructurering van bijvoorbeeld naoorlogse woonwijken, inclusief een vernieuwde woonomgeving. De basis hiervoor is onze kennis van projectontwikkeling en nieuwbouw in de huur- en koopsector.

Bewonerscommunicatie speelt bij vernieuwing van woonwijken een belangrijke rol. Hierbij nemen wij verantwoordelijkheden over van opdrachtgevers, waarbij wij nauw contact onderhouden met de bewoners. Wij bieden onder meer:

 • Organiseren van klankbordgroepen en informatiebijeenkomsten;
 • Directe communicatie met bewoners en omwonenden (nieuwsbrieven, website, social media);
 • Modelwoning voor bewoners om juiste keuzes te kunnen maken;
 • Open spreekuur voor bewoners;
 • Individuele huisbezoeken/optiegesprekken;
 • Maatwerk en extra keuzemogelijkheden;
 • 'Huiskamerwoning' voor hen die op dat moment niet in hun woning kunnen;
 • Tijdelijke woon-kookvoorzieningen en/of sanitaire voorzieningen;
 • Eventueel vervangende woonruimte voor bewoners;
 • Mogelijkheden voor extra service voor bewoners, bijvoorbeeld klussen, opruimen, werkzaamheden in de tuin;
 • Social Return on Investment (SROI).