Gestapelde woonconcepten bij Koopmans

Afhankelijk van de behoefte en de projectlocatie bieden we veel mogelijkheden en flexibiliteit om een woongebouw volledig naar wens te ontwikkelen en te realiseren. We bouwen zowel met bewezen bouwconcepten als met duurzame en innovatieve oplossingen. Met een gestandaardiseerde en conceptmatige aanpak zorgen we voor een naadloze aansluiting op de omgeving en voorzien we in de woonwensen van de doelgroepen. Samen met de opdrachtgever en een architect bepalen we de uitstraling en indeling van een gebouw en stemmen we die af op de omgeving en de toekomstige bewoners. 

De gestapelde woningen zijn eenvoudig op meerdere locaties en voor uiteenlopende opdrachtgevers inzetbaar door gebruik te maken van basisplattegronden, installatieconcepten en standaarddetails die zich in de praktijk al hebben bewezen. Zowel ontsluiting met galerij, corridor als portiek is mogelijk en we bieden ruime keuze aan balkons en buitenruimten. We zijn flexibel als maatwerk gewenst is, bijvoorbeeld de wens voor een geïntegreerde commerciële voorziening, wijkkantoor of buurtkamer. Zo zorgen we samen met u als opdrachtgever en alle stakeholders voor een tevreden buurt en blije bewoners!

Bewezen concepten met maximale flexibiliteit

Voor gestapelde woningen bieden wij een brede keuze aan bouwconcepten. Wij hebben deze doorontwikkeld en gestandaardiseerd tot woonconcepten die we regelmatig toepassen in projecten. Met deze woonconcepten zijn we bijzonder flexibel ten aanzien van de architectonische uitstraling, het aantal en type woningen per woonlaag. Zorgvuldig gekozen verantwoorde materialen zoals CO2-arm beton en kalkzandsteen én bewezen oplossingen zorgen voor een efficiënt proces met als resultaat een functioneel gebouw dat aan de eisen voldoet en hoge kwaliteit van de woningen. 

De bouwmethode hangt af van factoren als het gebouwontwerp, de projectlocatie en het beschikbare budget om betaalbaarheid te waarborgen. Voor grotere projecten van meer dan 100 woningen met veel repetitie of bij hoogbouw hebben wij een eigen tunnelgietbouwconcept ontwikkeld, met als toonaangevende referenties De Nieuwe Sint Jacob in Amsterdam, woontorens Almere Duin en woontorens Castalia en Kalliope in Amersfoort. Voor projecten met een kleinere schaal en laagbouw is een bouwmethode die uitgaat van kalkzandsteen of betonwanden vaak een interessante(re) keuze. Mooie referenties hiervan zijn Dickensplaats in Utrecht, Dinkelstaete in Losser en Parkweelde II fase 2 en 3 in Amersfoort. 

Nabij het centrum van Amersfoort realiseerden we de twee woontorens Castalia en Kalliope met respectievelijk 101 koop- en 65 huurappartementen. Op basis van het gewenste programma en gewenste flexibiliteit in het aantal woningtypen is bij dit project gekozen voor vaste kern met liften en trappen, die volledig losstaan van de appartementen. Door deze rondloop kon er op elke gewenste positie een woningentree gecreëerd worden. En door een vaste dragende structuur in combinatie met lichte woningscheidende wanden en efficiënte installatie kon eenvoudige per laag gewisseld worden met woninggrootte en balkonposities. Deze flexibiliteit per woonlaag geeft in de toekomst veel mogelijkheden voor aanpassingen in het woonprogramma.

Innovatieve concepten met korte bouwtijd

Binnen TBI werken we in ons TBI WOONlab samen aan duurzame, betaalbare en toekomstbestendige conceptwoningen die optimaal aansluiten op de vraag van de woonmarkt. Door een hoge mate van prefabricage realiseren we op locatie woongebouwen met een zeer hoog tempo. Voor gestapelde woningen hebben we het HOUTbaar HUIS woonconcept ontwikkeld met een circulair en innovatief houten draagstructuur. De bouw van de eerste gestapelde houten woningen start in 2024 in het project Xylino in Almere. Het complex bestaat uit maar liefst 430 modulaire houten modules, die worden gemaakt door ons zusterbedrijf geWOONhout in Wehl. 

Daarnaast worden nog voor de zomervakantie van 2024 de eerste betonwanden geproduceerd voor ons nieuwe gestapelde woonconcept in prefab. Hiervoor passen we duurzaam groene beton toe van ons zusterbedrijf Voorbij Prefab Beton uit Amsterdam, met een CO2-reductie van ruim 40%. 

Aansluiting bij de Woonstandaard 

We hebben altijd een woonconcept voor elk project passend bij het gewenste woonprogramma en de gezochte uitstraling. De indeling van de woningen sluiten (indien gewenst) naadloos aan op de product-marktcombinaties uit de Woonstandaard. Wij hebben bewezen inrichtingen beschikbaar: van een kleine studio in het sociale segment (PMC6) tot een ruime gezinswoning met drie slaapkamers (PMC9 en PMC10). Variëren in het woonprogramma met verschillende PMC’s is mogelijk zonder gevelsprongen. De conceptwoningen zorgen voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding en sluiten aan bij de wensen van onze opdrachtgevers. De woningen zijn ook levensloopbestendig uit te voeren en daarmee eveneens geschikt voor senioren en mindervaliden.

Duurzaamheid en installaties

Als vanzelfsprekend voldoen de woningen aan het Bouwbesluit en de geldende eisen ten aanzien van duurzaamheid zoals BENG en MPG voor energie- en materiaalgebruik; vaak voldoen onze projecten aan nog hogere eisen. Op verzoek voorzien we het gebouw van materialenpaspoort of maken we het gebouw nog duurzamer. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de eisen uit ‘Het Nieuwe Normaal’ of met een ambitieuze invulling van GPR Gebouw. We bieden keuzemogelijkheden om natuurinclusief en klimaatbestendig te bouwen met circulaire en onderhoudsarme materialen. De woningen zijn toekomstbestendig door grote mate van herindeelbaarheid en aanpasbaarheid binnen het casco of zelfs demontabel en verplaatsbaar naar een nieuwe locatie. 

Voor de woningen zijn zowel individuele als collectieve installatieconcepten mogelijk. Bijvoorbeeld een energiezuinige warmtepomp met warmteterugwinning per woning, een collectieve installatie per woongebouw of een aansluiting op een warmtenet. Met zonnepanelen op de daken wekken we de benodigde energie duurzame op. Op verzoek en binnen de mogelijkheden realiseren we de woongebouwen energieneutraal of als ‘Nul Op de Meter’ woning om te besparen op energiekosten. Hierbij is de Energie Prestatie Vergoeding 2.0 (EPV met monitoring) een interessante optie voor woningcorporaties om in duurzaamheid te investeren; een keuze die tevens voor huurders voordelig is.