Onderwijs

Het bouwen van een school gebeurt veelal op maat. De wensen van de gebruikers zijn de belangrijkste voorwaarden om te komen tot een ontwerp. Zij gaan het gebouw immers straks daadwerkelijk gebruiken. Steeds vaker werken wij zeer nauw samen met professionele opdrachtgevers bij het realiseren van onderwijshuisvesting. Wij realiseren onderwijsgebouwen als onderdeel van een complete gebiedsontwikkeling en scholen waarbij wij de volledige verantwoordelijkheid dragen, van ontwerp tot en met de nazorg. Bij dergelijke Design & Buildopdrachten werken wij zeer nauw samen met onze opdrachtgevers en co-makers. Gezamenlijk gaan we dan de uitdaging aan om tot een creatief ontwerp te komen wat past binnen het Programma van Eisen. Tijdens de realisatie is er ook voortdurend afstemming met alle betrokkenen om uiteindelijk tot het gewenste eindresultaat te komen: een onderwijsgebouw waar leerlingen en leerlaren zich thuis voelen.

Concept Frisse School

Koopmans heeft inmiddels veel ervaring met het concept ´Frisse School´. Een Frisse School is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Hiervoor worden de juiste maatregelen genomen, zoals isoleren en ventileren. Met een Frisse School wordt niet alleen gewerkt aan een beter welzijn voor leerlingen en leerkrachten. Uiteindelijk levert een energiezuinige, gezonde, duurzame school maatschappelijk gezien een bijdrage aan een duurzame wereld.