Servicegerichte aanpak

Aandacht voor alles wat voor u waardevol is, dat hebben wij ook bij Koopmans Bouwservice. Dit onderdeel van Koopmans Bouwgroep richt zich op de mensen en hun bestaande woningen en gebouwen. Wij verbouwen, verduurzamen, renoveren en onderhouden uw waardevolle woningen, kantoren, bedrijfshallen, scholen en zorgcentra. Dat alles met een persoonlijke en servicegerichte aanpak. Wij bieden u de slagvaardigheid van een kleine aannemer in combinatie met de kennis en kunde van een grote ontwikkelende bouwer.  

Optimaal woon- en werkplezier

Bij Koopmans Bouwservice maken mensen het verschil. Onze medewerkers weten wat de opdrachtgever beweegt en vertalen dat naar specifieke oplossingen. Zij kunnen zich goed verplaatsen in de gedachten van de bewoners of gebruikers en uiteraard is dat terug te zien in hun manier van werken. Dat gebeurt altijd met respect voor de omgeving en onze klanten. Bij Koopmans Bouwservice begrijpen wij dat bewoners en gebruikers streven naar optimaal woon- en werkplezier. Ook tijdens de klus. We handelen proactief en zorgen voor heldere communicatie voor, tijdens en na de werkzaamheden.  Het team van Bouwservice staat onder leiding van Dennis Dibbets (adjunct-directeur bouw) en Gert Paul Bonhof (hoofd Bouwservice).

Dennis Dibbets (li) en Gert Paul Bonhof