Wij staan klaar!

Hoe kunnen wij de leef- en werkomgeving nóg aantrekkelijker maken? Dat is een vraag die Koopmans Beheer, Onderhoud en Renovatie graag beantwoordt. Dit onderdeel van Koopmans Bouwgroep focust zich namelijk op de mens en bestaande gebouwen die in gebruik zijn. Dat kan een verbouwing van een school of een bedrijfspand zijn, maar ook renovaties van woningen of een uitbreiding van een bestaande bedrijfshal. Dat alles met een persoonlijke en servicegerichte aanpak, waarbij de medewerkers van Koopmans Beheer, Onderhoud en Renovatie graag de handen uit de mouwen steken en altijd met respect voor de omgeving en onze klanten. Zij kunnen zich goed verplaatsen in de gedachten van de bewoners of gebruikers en uiteraard is dat terug te zien in hun manier van werken.

Bij Koopmans Beheer, Onderhoud en Renovatie maken mensen het verschil. Onze medewerkers weten wat de opdrachtgever beweegt en vertalen dat naar specifieke oplossingen. Ze begrijpen dat bewoners en gebruikers streven naar optimaal woon- en werkplezier. Ook tijdens de klus. De medewerkers van Koopmans Beheer, Onderhoud en Renovatie signaleren en handelen proactief. Communiceren en ontzorgen voor, tijdens en na de werkzaamheden zijn vanzelfsprekend. Ze staan klaar. Vol enthousiasme,  24 uur per dag. Kortom…Altijd. Wij staan klaar!