Disclaimer

Alle informatie op de website van Koopmans Bouwgroep heeft een informatief karakter. Alhoewel Koopmans Bouwgroep getracht heeft om deze informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, garanderen Koopmans Bouwgroep en/of haar (toe)leveranciers niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Koopmans Bouwgroep accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is.

De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd, is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Koopmans Bouwgroep voorafgaand toestemming geeft. Alle rechten zijn voorbehouden aan Koopmans Bouwgroep.

Op de Koopmans Bouwgroep website zijn diverse links te vinden naar websites die niet van Koopmans Bouwgroep zijn. Koopmans Bouwgroep is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze andere websites.

Koopmans Bouwgroep behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en raadt u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.