BREEAM

DUTCH GREEN BUILDING COUNCIL

Dutch Green Building Council (DGBC) is een netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. De organisatie, waarvan Koopmans deel uit maakt, streeft naar een verduurzaming van de gebouwde omgeving en stimuleert dit door het ontwikkelde BREEAM-certificaat voor duurzaamheid. Naast certificeren is de DGBC ook nog actief op de volgende gebieden:

  1. Trainen van BREEAM-NL Experts en BREEAM-NL Assessors.
  2. Als netwerkorganisatie gezamenlijk met de participanten werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
  3. Het ontwikkelen van producten die bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
  4. Het organiseren van evenementen en bijeenkomsten om het verduurzamen van de gebouwde omgeving te stimuleren.
  5. Het samen optrekken met verschillende organisaties om een versnelling te bereiken in de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

BREEAM

BREEAM-NL is in Nederland de beoordelingsmethode om de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, gebieden en projecten te bepalen. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Binnen BREEAM zijn 4 verschillende soorten certificaten te behalen:

  1. BREEAM Nieuwbouw & Renovatie
  2. BREEAM In-Use
  3. BREEAM Gebiedsontwikkeling
  4. BREEAM Sloop & Demontage

DUURZAME VERBOUWING EIGEN KANTOOR

Koopmans had de eerste ervaring met BREEAM via de verbouwing van het eigen kantoor aan de Marssteden in Enschede. Hierbij werd het certificaat BREEAM met 3 sterren (very good) behaald door meerdere innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen. Door deze aanpassingen ging het gebouwlabel van D naar A+ en is de energielust gereduceerd met 53%.

PROJECTEN

Binnen Koopmans beschikken we over een BREEAM-NL-expert die projecten begeleid om het BREEAM-certificaat te behalen. Deze expert heeft bijgedragen aan de certificering van het nieuwbouwproject 'Stadhuis Almelo'. Dit project heeft het certificaat BREEAM Excellent.