Geen verrassingen achteraf met onze budgetgarantie

Opdrachtgevers willen achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Met onze budgetgarantie hoeft dat ook niet! Wij denken mee met een transformatie-opgave en kijken kritisch naar de financiële haalbaarheid van het plan. Als we ervan overtuigd zijn dat het plan kans van slagen heeft, maken we heldere afspraken en beloven wij onze opdrachtgevers dat we het project volgens het afgesproken budget realiseren.

Binnen Koopmans hebben wij kennis van het totale proces: vanaf ontwikkeling tot realisatie en beheer. Deze totale kennis geeft ons het vertrouwen om die budgetgarantie af te geven. Daar komt bij dat we ook constructief de juiste kennis in huis hebben. Dit geeft ons de extra mogelijkheid om een totale garantie, zelfs voor exploitatie, af te geven, mochten opdrachtgevers dat wensen. Met TransformatieTotaal® kunnen wij onze opdrachtgever echt ontzorgen en weet hij tijdig wat hij van Koopmans kan én mag verwachten. Na afronding van de eerste stap is voor hem inzichtelijk wat zijn kosten vanaf  investering tot en met beheer zijn en heeft hij duidelijkheid over het verwachte rendement.

Financiële haalbaarheid

Als kostendeskundige binnen het TransformatieTotaal®-team is mijn rol om kritisch te bekijken of plannen financieel haalbaar zijn. Daarom word ik vanaf stap 1 van het proces al ingeschakeld. Dan krijg ik namelijk scherp wat de wensen van de opdrachtgever zijn en kan ik meedenken over de plannen. Hiervoor kijken we naar verschillende factoren. We nemen het Programma van Eisen van de opdrachtgever kritisch door, bekijken de technische en constructieve toestand van het pand, de schetsontwerpen, die bestaan uit de plattegronden en gevelaanzichten. En we kijken naar de locatie van het gebouw. Staat het midden in de stad in een buitenwijk of industrieterrein? Op deze wijze krijgen we inzichtelijk of het plan daadwerkelijk kans van slagen heeft en of het geschikt is voor transformatie. Als dat laatste niet het geval is, kunnen we dankzij onze uitgebreide kennis ook constructief meedenken over andere oplossingen. De ervaring heeft geleerd dat onze opdrachtgevers die transparantie en eerlijkheid waarderen.

Budgetgarantie waarborgen

Die gewaardeerde transparantie krijgen onze opdrachtgevers ook met onze budgetgarantie. Om die budgetgarantie te kunnen waarborgen is het wel noodzakelijk dat wij continu betrokken blijven bij het hele proces. Waar nodig kunnen we dan bijsturen. Normaalgesproken blijf ik als kostendeskundige bij projecten aangehaakt tot de definitief ontwerpfase . Daarna neemt de calculator de meeste werkzaamheden over. Bij onze transformatieprojecten komt de calculator vanaf de werkbegroting ook al in beeld, maar ik blijf tot en met de afronding betrokken bij het project voor de kostenbewaking en kostenanalyse. Op die manier houden we het budget scherp in de gaten voor de opdrachtgever, waardoor hij geen enkel risico loopt.

De toegevoegde waarde van TransformatieTotaal®

Op het moment dat de opdrachtgever met een transformatievraagstuk komt, willen we hem kunnen bedienen en meedenken met het ontwerp, de toepassing van materialen, het gebruik van energievoorzieningen, duurzame maatregelen en beheer. Wij kunnen in elke fase de juiste kennis inbrengen en durven echte duidelijke keuzes te maken zodat het plan volledig kans van slagen heeft. TransformatieTotaal® biedt opdrachtgevers die toegevoegde waarde en zorgt ervoor dat wij die budgetgarantie kunnen afgeven.

Wilt u met mij eens vrijblijvend van gedachten wisselen over de financiële haalbaarheid van uw transformatie-opgave? Neem dan contact met me op, ik ben benieuwd naar uw visie. Bekijk ook ons TransformatieTotaal®-concept voor meer informatie over gegarandeerd rendement en het voorkomen van leegstand.

- Herbert Rondeel, kostendeskundige

Herbert Rondeel
Kostendeskundige