Bewuste Bouwers

Wij zijn, als TBI-bedrijf, aangesloten bij Bewuste Bouwers. Deze stichting beoordeelt bouwplaatsen op een aantal criteria die allemaal verband houden met ┬┤Bewust Bouwen┬┤ in de breedste zin van het woord: rekening houden met omwonenden en (indien van toepassing) bezoekers, ondernemers, winkeliers (zo weinig mogelijk hinder door werkzaamheden, opruimen van afval, etc.), regelmatig communicatie met/informeren van omwonenden. De gedragscode is gebaseerd op vijf pijlers: bewust, veilig, verzorgd, milieu en sociaal.

Certificaten

bewuste_bouwers_certificaat_2022 PDF