Wie zijn wij

De medewerkers van Koopmans werken dagelijks aan de realisatie van woningen, zorgcentra, scholen en kantoren met een duidelijke meerwaarde voor eigenaren en gebruikers. Wij ontwikkelen gebouwen van hoogwaardige stedenbouwkundige, architectonische en duurzame kwaliteit en realiseren nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Daarnaast verrichten we voor diverse opdrachtgevers het totale onderhoud aan gebouwen, verzorgen wij verbouwingen en uitbreidingswerkzaamheden. Of het nu om wonen, werken, leren of winkelen gaat: Koopmans biedt opdrachtgevers een totaalpakket aan professionele dienstverlening.

De activiteiten worden uitgevoerd door onze drie werkmaatschappijen:
- Koopmans Projecten b.v.
- Koopmans Bouw b.v.
- Koopmans Bouwservice b.v.

Deze drie disciplines werken samen aan zowel grote als kleine projecten. Dat betekent dat wij vanaf de ontwikkeling van een nieuw project tot en met de nazorg zeer nauw betrokken zijn.

Koopmans bestaat sinds 1942. Het begon als klein familiebedrijf met een aantal opdrachten voor het bouwen van een woning. Het bedrijf is gaan groeien na een opdracht voor seriematige woningbouw. Tot eind 2002 was Koopmans een familiebedrijf.  In overleg met de familie is de onderneming eind 2002 onderdeel geworden van TBI. TBI is een groep van ondernemingen die met elkaar en met hun klanten en partners de leefomgeving van de toekomst maken. Bij de TBI-ondernemingen werken mensen die zich onderscheiden door technisch vakmanschap, ondernemerschap, innovatiekracht en samenwerking op het gebied van Techniek, Bouw en Infra. Inmiddels werkt Koopmans met circa 250 medewerkers vanuit Enschede.